gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DANIŞTAY NAKLEN ATAMA İÇİN GEREKÇE VE HUKUKİ GEÇERLİLİK ARIYOR

Danıştay 5. Dairesi, Ankara Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğünde tahsildar kadrosunda görev yapan bir sendika Türk Büro Sen temsilcisi, görev yerinin Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ilişkin idari işlemin, bozma gerekçesinde; davalı idarece ileri sürülen nedenler davacının naklen atanmasını gerektirebilecek bir nitelik taşımadığından, hukuken geçerli bir neden bulunmaksızın tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığını belirtmiştir.

09 Kasım 2014 Pazar 10:01
DANIŞTAY NAKLEN ATAMA İÇİN GEREKÇE VE HUKUKİ GEÇERLİLİK ARIYOR

Ankara Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğünde tahsildar kadrosunda görev yapan bir sendika Türk Büro Sen temsilcisi, görev yerinin Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ilişkin idari işlemin iptali gerekçesiyle açmış olunan davanın Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından reddi üzerine, Danıştay’da temyiz yoluna başvurmuştuk.
 
Danıştay 5. Dairesi yapmış olduğu incelemede, temyiz istemimizin kabulü ile yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir.
 
Danıştay 5. Dairesi bozma gerekçesinde; davalı idarece ileri sürülen nedenler davacının naklen atanmasını gerektirebilecek bir nitelik taşımadığından, hukuken geçerli bir neden bulunmaksızın tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığını belirtmiştir.
 
 

Danıştay kararını görmek için tıklayınız

 

K: Türk Büro Sen

 

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET