gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN İZİNLİ VE RAPORLU OLDUĞU GÜNLERDE EK DERS ÜCRETİNİN KESİLMEMESİ İÇİN KESK DAV

Müdür yardımcısı bir üye adına izinli olduğu 21 Temmuz-12 Ağustos 2011 tarihleri arasındaki ek ders ücretinin ödenmemesine ilişkin davalı kaymakamlık işlemi ile bu işlemin dayanağı olan 16 Aralık 2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1.12.2006 gün 2006/1350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 25/3 maddesinde yer alan “on” ibaresinin iptali, yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle ödenmesi ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldı.

12 Ekim 2011 Çarşamba 14:22
Eğitim Yöneticilerinin İzinli ve Raporlu Olduğu Günlerde Ek Ders Ücretinin Kesilmemesi İçin KESK Dav

 Müdür yardımcısı bir üye adına izinli olduğu 21 Temmuz-12 Ağustos 2011 tarihleri arasındaki ek ders ücretinin ödenmemesine ilişkin davalı kaymakamlık işlemi ile bu işlemin dayanağı olan 16 Aralık 2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1.12.2006 gün 2006/1350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 25/3 maddesinde yer alan “on” ibaresinin iptali, yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle ödenmesi ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldı.

657 sayılı yasanın 104.maddesinde 6111 sayılı yasayla 25.2.2011 günlü(Mükerrer 1) ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle 657 sayılı yasanın 104.maddesinin E fıkrasında yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında mali haklar ile sosyal yardımlara dokunulamayacağı kurala bağlanmıştır. Anılan yasa hükmü uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 25/3 maddesinde yer alan “on” ibaresinin hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri olan normlar hiyerarşisi açısından hiçbir dayanağı kalmadığı gerekçe gösterilerek dava açılmıştır.

Kaynak Eğitim Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET