gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMEKLİLERE DAVA AÇMAYIN UYARISI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin 2002 ve 2006 yıllarına yönelik zam farkı alacakları bulunduğuna ilişkin davanın dernekleri tarafından açılmış emsal bir dava olduğunu belirterek, emeklileri dava açmamaları ve SGK birimleri önünde dilekçe satanlara aldanmamaları konusunda uyardı.

21 Nisan 2011 Perşembe 08:08
Emeklilere Dava Açmayın Uyarısı

Emeklilere 'boşuna dava açmayın' uyarısı ... baştarafı 1. sayfada SGK birimlerinin önlerinde bedeli 10-15 TL'yi bulan dilekçeler satıldığına dikkat çeken Ergün, "Simsarlara aldanmayın, paranızı kaptırmayın" dedi. Ergün, yaptığı açıklamada, bazı yayın organlarında, yeni bir davaymış gibi kamuoyuna sunulan ve emeklilerin 2002 ve 2006 yıllarına yönelik zam farkı alacakları bulunduğuna ilişkin davanın dernekleri tarafından açılmış emsa bir dava olduğunu belirterek, emeklileri dava açmamalar ve SGK birimleri önünde dilekçe satanlara aldanmamalan konusunda uyardı.

Davanın, daha önce de birçok kez kamuoyuna duyurulmuş olmasına rağmen bazı simsarların emeklilere, bu hakkın dilekçeyle alınabileceğini telkin ederek SGK birimlerinin önlerinde bedeli 10-15 TL'yi bulan dilekçeler sattığına dikkat çeken Ergün, "Simsarlara aldanmayın, paranız kaptırmayın. Bu sorun dilekçeyle çözümü mümkün olmayan bir sorundur. Yargıtay karar vermeden bu hakkın verilmesi söz konusu değildir" dedi. Birçok emeklinin derneklerine başvurup bazı simsarların SGK birimlerinin önlerinde 2002 ve 2006 yıllarına ilişkin alacaklarının dilekçe vermek suretiyle alınabileceğini telkin ettiklerini söylediklerini belirten Ergün, "Keza telefonla ve elektronik posta yoluyla başvuran bütün emeklilerimizi bu simsarlara karşı uyardık. Ancak bir kez dana kesin ve net bir şekilde emeklilerimizi uyarmak istiyoruz Bu sorun dilekçeyle çözülecek bir sorun değildir. Kimse bu telkinlere aldanıp da parasını kaptırmasın. İnsanlarımız hem dilekçelere para veriyorlar, hem de postane önlerinde kuyruklar oluşturup iadeli taahhütlü olarak bu dilekçeleri Ankara'ya postalamaya çalışıyorlar. 10-15 TL dilekçeye 5-6 TL de postaya ödeyen emeklilerimiz umut tacirlerinin oyuncağı olmaktadırlar" diye konuştu. Üstelik bu gibi durumlarda diğer bir tehlikenin de emeklilerin kimlik bilgilerinin ve imzalarının simsarların eline geçmesi ihtimali olduğunu ifade eden Ergün, özellikle bu hususta emeklilerin çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Ergün, "Sakın kimlik bilgilerinizi tanımadığınız kişilere, hele hele de simsarlara vermeyin. Sakın dilekçeyle bu hakkın alınabileceği telkinlerine aldanmayın" dedi. Emeklilerin bu konuda ve her konuda en doğru bilgiyi alabilecekleri yegane adresin, davayı emekliler adına açmış olan Türkiye Emekliler Derneği olduğunu söyleyen Ergün davanın Yargıtay'da görüşülmekte olduğunu ve kısa süre içinde sonuçlanacağı ümidinde olduklarını ifade etti. Söz konusu davanın, Derneklerinin Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerinden Nadir Üşekçioğlu tarafından açıldığını ve Ankara 17. İş Mahkemesinde 2007/245 Esas numarasıyla görülen bu pilot davanın kazanıldığını söyleyen Ergün, "Ancak dava, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından temyiz edilmiş ve halen Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nde 2009/11380 Esas numarasıyla görüşülmekte olan bir davadır. Maddi menfaat ve şöhret peşinde koşan bazı piyasa insanları veya gecekondu danışmanlık şirketleri, emeklilerimizin sırtından servet edinme peşindedirler. Kıt kanaat geçinen emeklilerimizin 10-15 TL'sini kapmaya çalışan bu umut tacirlerini lanetle kınıyoruz" dedi. Ergün, geçmişte bu kişi ve kuruluşlara güvenerek çeşitli konularda dava açanlarm, haklarını kaybettikleri gibi yüklü miktarlarda mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti ödemek zorunda kaldıklarını da söyledi. Bu davanın benzeri olarak birkaç davanın daha açılmış olduğunun da bilinmekle beraber, anılan davaların henüz bilirkişi aşamasında oldukları ve Yargıtay'a bu konuda başka bir davanın daha ulaşmadığının da bilinmekte olduğunu ifade eden Ergün, "Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugüne kadar ödenmiş böyle bir para da bulunmamaktadır. Emeklilerimizin, Yargıtay'da görüşülmekte olan pilot davamızın sonucunu beklemeleri ve bu davanın sonucuna göre hareket etmeleri en doğru yaklaşım olacaktır" dedi.

Davanın Yargıtayca onandığı takdirde, dava açmadan bu hakkın bütün emeklilere uygulanması için de gerekli çalışmaların başlatılarak, ilgili mercilere dernekleri tarafından başvurulacağını söyleyen Ergün, "Emeklilerimizin bu konuda, resmi kuruluşlardan ve demeğimizden başkaca kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmemeleri kendi menfaatleri doğrultusunda olacaktır" dedi.

Bizim Anadolu

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET