gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMEKLİLİKTEN SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEN 4/C'LİLER MAHKEMEDEN İPTAL

4/C’li personelin salt yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmaları sebebiyle hizmet sözleşmelerinin yenilenmeyenlere mahkemeden iptal kararı çıktı.

17 Kasım 2013 Pazar 12:24
EMEKLİLİKTEN SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEN 4/C'LİLER MAHKEMEDEN İPTAL

20.12.2012 tarih ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1 Yıldan Az Süreli İstihdam Edilecek Geçici Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesinin 6. Maddesinin (d) bendinde; “İlgilinin sözleşmesi, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.” hükmü yer almaktadır. Kamu kurumlarında senelerdir zincirleme hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen 4/C’li personelin salt yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmaları sebebiyle hizmet sözleşmelerinin yenilenmemektedir.

Bursa 1. İdare Mahkemesinin 2011/214 E., 2011/1082 K. Sayılı ve 29.09.2011 tarihli kararında, 4/C’li personelin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanması sebebiyle hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilerek işlemin iptaline karar verilmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET