gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET ÇALIŞANI SENDİKAL HAKKA KAVUŞTU

Emniyet hizmetleri sınıfı dışında emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personele Anayasa Mahkemesi iptaliyle sendika hakkı tanınmış oldu.

16 Mayıs 2014 Cuma 08:12
EMNİYET ÇALIŞANI SENDİKAL HAKKA KAVUŞTU

13 Mayıs 2014 tarihli ve 28999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 tarihli ve E: 2013/130, K: 2014/18 sayılı Kararı ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 15 inci maddesinin (j) bendinde yer alan “…ve emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel” ibaresi iptal edilmiştir.

Söz konusu ibarenin iptaliyle birlikte, Emniyet hizmetleri sınıfı dışında emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personele sendika hakkı tanınmış oldu.

K DPB

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET