gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

FAZLA ÇALIŞMA MAHKEMEDE NASIL TESPİT EDİLİR?

İşçinin çalışma süresine ilişkin talepleri karşısında yargı çalışma saatlerini gösterir kayıtlar ile tanık beyanlarına göre fazla mesai ve çalışma süresi hesaplaması yapmaktadır.

05 Eylül 2016 Pazartesi 23:05
FAZLA ÇALIŞMA MAHKEMEDE NASIL TESPİT EDİLİR?

Mahkemeler işçinin çalışma süresine ilişkin hesaplamaları, çalışma saatlerini gösterir kayıtlar ile tanık beyanlarına göre yapmaktadır.

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ 14.09.2015 tarihli ve  2014/20010 Esas,  2015/14610  Kararı konuya açıklık getirmektedir.

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmektedir. Bunun dışında işçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğu gibi bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilmektedir. 

MEVZUATTA FAZLA ÇALIŞMA

4857 sayılı İş Kanunu’nun da kural olarak haftalık çalışma esası benimsenmiştir. Kanunun 41. Maddesine göre “Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63’üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz”. 63. maddeye göre ise “Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir” şeklinde kurala yer verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu ve kanuna ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliği, haftalık çalışma esasının istisnalarına da yer vermiştir. Buna göre;

Yazının devamı için tıklayınız.

Ercüment Öztürk 

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET