gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DIŞINDA TUTULAN MEMUR DAVAYI KAZANDI

Gazi Üniversitesi'nin 23.02.2012 tarihinde yayınladığı Görevde Yükselme Sınavı duyurusunda yer alan "Üniversitemiz Döner Sermaye ve Öz Gelirler Kadrosunda görev yapan personel bu sınava tabi değildir" ibaresinin iptali için sendikamız tarafından İdare Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı.

30 Eylül 2012 Pazar 15:41

Mahkeme verdiği kararda, Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ne atıfta bulunarak yönetmelikte belirlenen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için memur olmanın yeterli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca kararda 632 sayılı KHK ile ilgili yönetmelikte sınava girebilmek için döner sermaye ya da öz gelirler kadrosunda görev yapmama gibi bir şart koşulmadığı ifade edilerek söz konusu yönetmelikteki "Üniversitemiz Döner Sermaye ve Öz Gelirler Kadrosunda görev yapan personel bu sınava tabi değildir" ibaresinin iptaline hükmedildi.


Mahkeme kararı sonucuna göre üniversite hastanelerinde çalışıp maaşlarını döner sermaye bütçesinden alan memurlar da, maaşlarını genel bütçeden alan memurlar gibi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girebilecekler.

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK SEN  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET