gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İDARE MAHKEMESİ'NDEN "VEKİL EBE VE HEMŞİRELERE İZİN" KARARI

TÜM Sağlık-Sen, Kayseri İdare Mahkemesinde açılan bir davada, vekil ebelerin yıllık, mazeret ve doğum izni gibi devlet memurlanna tanınan haklar dan yararlanması gerektiği yönünde karar verildiğini bildirdi.

19 Aralık 2010 Pazar 17:10
İdare Mahkemesi'nden

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Kayseri'de vekil ebe olarak görev yapan bir sendika üyesinin, yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izin istemiyle idareye başvurduğu, ancak idarenin vekil ebe ve hemşirelerin izin hakları olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddettiği ifade edildi. Açıklamada, idarenin ret cevabı üzerine sendika Hukuk Müşaviri Avukat Murat Alımcı tarafından idarenin işleminin iptali için Kayseri İdare Mahkemesine dava açıldığı bildirildi. Davayı görüşen mahkemenin, çalışanların dinlenme hakkının, 657 sayılı Yasanın 86. maddesi uyarınca, "vekil memur(ebe) olarak atananlara 175. madde hükmü uyarınca yalnızca memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanmalan değil, memurlann sosyal haklanndan dahi yararlanma hakkının da tanındığı, vekil memurların (ebeler) görev yaparken statülerine uygulanabilecek nitelikte olan ve asli memurların yükümlü oldukları sorumluluklardan kaçınamayacakları gibi, tanınan temel haklardan da yararlandınlmaları gerektiğine ve bunun Anayasanın 5. Maddesi ile teminat altına alındığına, dinlenme sürelerinin kanunla düzenlen diğine" dikkat çekildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET