gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İDARECİLİKTEN MEMUR YAPILMA İŞLEMİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletme müdürlüklerinde görevli amir yardımcısı ve grup şefi olarak görev yaparken,Koruma ve güvenlik biriminin hizmet alımı şeklinde özelleştirilmesi sonucunda burada görev yapan diğer birimlere memur olarak yapılması üzerine Türk Enerji Sen üye personeli adına Eskişehir İdare mahkemesinde dava açtı.

16 Eylül 2014 Salı 11:31
İDARECİLİKTEN MEMUR YAPILMA İŞLEMİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletme müdürlüklerinde görevli amir yardımcısı ve grup şefi olarak görev yaparken,Koruma ve güvenlik biriminin hizmet alımı şeklinde özelleştirilmesi sonucunda burada görev yapan diğer birimlere memur olarak yapılması üzerine Türk Enerji Sen üye personeli adına Eskişehir İdare mahkemesinde dava açtı.

Eskişehir İdare Mahkemesinin ret etmesi üzerine Danıştay nezdinde yapılan temyiz itirazı üzerine Danıştay 5. Dairesi kararında, kurum yönetmeliğinin 4. Maddesinin e bendinde yer alan görev unvanı ve görev grupları ile ilgili kısımları hatırlatarak, kazanılmış hakların geriye götürülemeyeceğini vurguladı.  Amir yardımcısı konumunda bir çalışanın aynı yere memur olarak atanmasını yönetmeliğe aykırı bulan Danıştay, davayı açan çalışanın sadece lise mezunu olmasını gerekçe göstererek böyle bir uygulamaya tabi tutulamayacağına hüküm verdi ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

Türk Enerji-Sen, "Danıştay 5. Daire’ nin vermiş olduğu bu karar göstermiştir ki; baskıya boğun eğilmediği sürece haksız uygulamaların önüne geçilebilir. Bu karar tüm çalışanlarımıza örnek olmalıdır. Danıştay’ın bu kararından da anlaşılacağı üzere, kazanılmış haklar gasp edilemez. Bizler dik durduğumuz sürece kurulmak istenen baskı ve korku da azalmaya mahkumdur. Korku toplumu haline getirmek için uyguladıkları hukuk dışı ve yönetmelik dışı uygulamalar bir bir kendileri aleyhine dönecektir." dedi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET