gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞE İADE TAZMİNATINDA GELİR VERGİSİ

İşe iade edilen işçiye verilen tazminatın gelir vergisine konu edilmeyeceğine ilişkin karar

21 Ekim 2011 Cuma 21:18
İşe İade Tazminatında Gelir Vergisi

ÖZET
Ankara 5. İş Mahkemesinin 17.11.2003 günlü ve K: 2003/1794 sayılı kararıyla, Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği Müdürlüğünce 8.7.2003 tarihinde yapılan iş akti feshinin geçersizliğine ve davacının işe iadesine yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin işe başlatmaması halinde dört aylık ücreti tutarında tazminatın ve kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için de dört aylık tutarında ücret ve haklarının ödenmesine karar verilen davacının işe başlatılmaması nedeniyle tarafına ödenen dört aylık ücreti tutarında tazminat ile kararın kesinleşmesine kadar geçen süre için dört aya kadar doğan ücret ve hakları toplamı üzerinden tevkif edilerek muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenen gelir vergisinin iadesi istemiyle vergi idaresine yapılan başvurunun reddine ilişkin işleme ve yapılan tevkifata karşı açılan dava...

Karar için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET