gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İSTANBUL MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI ATAMALARINA DAİR DANIŞTAY KARARI

Anadolu Lisesi öğretmeni statüsünde çalışan bir Müdür yardımcısının Müdür Başyardımcılığı başvurusu sonucunda puanı yeterli olmadığından ataması yapılamamıştır. Anadolu Liselerine yapılan atamalarda Anadolu Lisesi statüsündeki öğretmenlerin önceliğin kaldırılması nedeniyle atanamadığı iddiasıyla açtığı davada mahkeme;

18 Mart 2011 Cuma 15:02
İstanbul müdür başyardımcılığı atamalarına dair Danıştay kararı

 Daha önce Adana Örneğinde yürütmeyi durdurduğu Anadolu Lisesi önceliği ile ilgili hükmün geçerli olduğuna karar vermiştir.

Kişinin atanamamasına ilişkin işlem yönünden ise;

Müdür başyardımcılığı ve kişinin yaptığı tercihlerle sınırlı olmak üzere atanamama işleminin yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucunu doğuran bir karar vermiştir.

İstanbul MEM ;

1- Şu anda boş bulunan bir Anadolu Lisesine atamak yönünde davacıyı ikna edebilir. Mahkeme kararı gerekçesi ile bu atama yapılabilir.

2- Müdür başyardımcılığı başvurularında tercih yapan davacının tercihlerine bakacak ve bu tercihlerde Anadolu Liseleri için öncelik uygulayarak atamasını gerçekleştirebilir.

Bu durumda tabii ki yeni sorunları doğuracaktır. Kişinin atamasını yapması ile beraber bu kuruma atanan kişi de mağdur olacaktır. Bu kişiye ya yeni bir kurum gösterilecek yada tercihlerine göre atanabileceği başka alt tercihlerinden birine atamasını yapacaktır. Bu durumda tüm atamaların yeniden değerlendirilmesi ile karşı karşıya kalınabilecektir.

Aynı konumda olan diğer adaylar da durumdan hareketle özellikle de yönetmeliğin 8.maddesinin 2.fıkrasında yapılan değişikliğin yürütmesinin durdurulması gerekçesi ile dava açabileceklerdir. Bu durumda konu daha içinden çıkılmaz bir hal alabilecektir.

Konuya MEB el atmalı ve köklü bir karar vererek yönetmelikteki gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET