gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİ BİR MAHKEME AÇINCA DEVAMI GELİYOR

Ankara Esenboğa Havalimanı personelinin 2008 yılında başlayan mahkeme süreci kaç karar sonrası halen devam etmekte. Kamuda ne yazık ki, aynı süreci yaşayan bir çok personel bulunmaktadır. Kamunun çözülmesi gerekmektedir. Bu süreç personelin küsmesine neden olmaktadır.

17 Aralık 2011 Cumartesi 17:24
Kamu Personeli Bir Mahkeme Açınca Devamı Geliyor

 
1- Hatay Havaalanı müdürlüğü emrine naklen tayın nedeniyle; Ankara 12. İdare mahkemesi Başkanlığı 2008 / 1100 E. sayılı dosyası üzerinden verilen  yürütülmesinin durdurulması kararı.(KARAR İÇİN TIKLAYINIZ )

 Hatay Havaalanı Müdürlüğü emrine naklen tayından ötürü açılan ; Ankara 12. İdare Mahkemesi 2008 / 1100 E. ve 2009/630 K. sayılı dosyası üzerinden haksız ve hukuka aykırı yapılan naklen tayının iptal kararı.(KARAR İÇİN TIKLAYINIZ) 

2- 2008 yılında yapılan soruşturma raporuna istinaden, verilen kınama cezasından dolayı 2008 / 1315 E. ve 2009 / 726 K. numarası ile açılan dava ; o tarihte kınama cezaları yargı denetimine tabi olmadığından dolayı mahkemece zorunlu olarak  red kararı verilmiş ise de, PERSONEL tarafından temyiz istemiyle Danıştay 12. Dairesi Başkanlığı 2009/7909 E. sayılı dosyası üzerinden  dosya temyiz edilmiş olup; Temyiz incelemesi devam etmektedir.(KARAR İÇİN TIKLAYINIZ)

Aynı soruşturma neticesinde yapılan Hatay Havaalanı müdürlüğü emrine naklen tayın işlemi Ankara 12. İdare Mahkemesi 2008 / 1100 E. ve 2009/630 K. sayılı dosyası üzerinden iptal kararı verilmesi; kınama cezasının da haksızlığını ortaya koymaktadır. 

3-  Personele işe girdiği tarihten 2007 yılı dahil sicil Başarı Değerleme Raporu ( A ) seviyesinde iken ; 2008 yılında ki kınama cezası gerekçe gösterilerek ( B ) seviyesinde taktir edilmiş dolayısı ile maaşında belli oranda kesinti meydana gelmiştir.

Yapılan haksız ve hukuka aykırı sicil düşüklüğü sebebiyeti ile Ankara 1. İdare Mahkemesi başkanlığının, 2009 / 632 E. ve 2010 / 98 Karar numarası ile yapılan işlemin iptaline ve yoksun kaldığı parasal haklarının davacı’ya ödenmesine karar verilmiştir.(KARAR İÇİN TIKLAYINIZ) 

5-Yine 2009 yılı sicil başarı değerleme raporu bir yıl öncekinde olduğu gibi ; 2008 yılında soruşturma raporu ve kınama cezası gerekçe gösterilerek Sicil Başarı Değerleme Raporu ( B ) seviyesinde taktir edildiğinden; maaşından kesinti yapılmış olmasından dolayı;

Ankara 7. İdare Mahkemesi Başkanlığı 2010 / 554 E. ve 2010 / 1571 Karar numarası üzerinden açılmış olan dava neticesinde ;haksız işlemin iptaline ve özlük ve parasal haklarının personele ödenmesine karar verilmiştir.(KARAR İÇİN TIKLAYINIZ)

6- 2009 yılı  içinde personelin babasının ameliyatı münasebetiyle izinli olduğu gün meydana gelmiş olan ve personelin hiç alakası olmayan olay nedeniyle; başlatılan bir soruşturma nedeniyle personele verilmiş olan kınama cezası nedeniyle;

Haksız ve hukuka aykırı verilen kınama cezası ile ilgili Ankara 12. İdare Mahkemesi Başkanlığı 2010 / 1951 E. sayı numarası üzerinden dava açılmış olup; İlgili İdare Mahkemesi Başkanlığı nezdinde dosya Esastan görüşmesi devam etmektedir. Karar çıktığında sitemizde yayınlanacaktır.

7- Yine personelin 21.07.2010 gün ve 04 – 06 sayılı soruşturma raporuna istinaden haksız ve hukuka aykırı bir şekilde ;  Ağrı Havaalanı Müdürlüğü emrine naklen tayından dolayı, Ankara 3.İdare Mahkemesi Başkanlığı nezdinde 2011 / 514 E.sayısı üzerinden öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve yapılan haksız işlemin iptali yönünde dava açılmıştır. 

Ankara 3. İdare Mahkemesi Başkanlığının 03.05.2011 tarih ve  2011 / 514 E. sayı numarası ile Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin , uygulanması halinde telafisi güç zararlar  doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.(KARAR İÇİN TIKLAYINIZ)

8- Aynı soruşturmaya istinaden personelin Maaşında 30 / 1 oranında kesinti yapılamasına karar verilmiş olması sebebiyle; Haksız ve hukuka aykırı işlemden dolayı Ankara 7. İdare Mahkemesi Başkanlığı nezdinde 2011 / 1526 E.sayılı dosya üzerinden dava açılmıştır. Davanın Esastan görüşmesi devam etmektedir. Dava sonuçlandığında sitemizde yayınlanacaktır .
Kaynak: Türk Ulaşım Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET