gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUKLARINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Sağlık Uygulama Tebliği’ne ekli EK-5/A Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi’nin 437 nci sırasında yer alan her bir kan şekeri ölçüm çubuğu için 0,55 TL ödeme yapılacağına ilişkin sınırlamanın yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

12 Ocak 2011 Çarşamba 19:23
Kan şekeri ölçüm çubuklarında yürütmeyi durdurma

 Kan şekeri ölçüm çubuklarında yürütmeyi durdurma

SGK aleyhine kan şekeri ölçüm çubukları ile ilgili açılan dava neticesinde; Danıştay Onuncu Dairesinin 05.11.2010 tarihli ve E.2010/10024 sayılı kararı ile “...25.03.2010 tarihli ve 27532 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne ekli EK-5/A Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi’nin 437 nci sırasında yer alan her bir kan şekeri ölçüm çubuğu için 0,55 TL ödeme yapılacağına ilişkin sınırlamanın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kurumumuz kapsamındaki kişilerin kullanmakta oldukları
kan şekeri ölçüm çubukları bedellerinin ödenebilmesi için; söz konusu mahkeme kararına istinaden 07.01.2011 tarihinden itibaren 2010 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “7.2.2.
Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi” maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılması uygun görülmüştür.

KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET