gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAHKEME AFAD PERSONELİNİN SOSYAL DENGE TAZMİNATINA KARAR VERDİ

Türk Yerel Hizmet-Sen'in üyesğı Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinin de il özel idaresinde yapılan sözleşme hükümlerinden faydalanmasını sağlayacak bir dava kazandı.

15 Ocak 2013 Salı 06:22


 
Sendikanın hukuk müşaviri Av.Nihat Kılıç tarafından Kırıkkale İl Özel İdare aleyhine açılan davada Kırıkkale İdare mahkemesi Esas No: 2012/591 sayılı kararı ile yapılan işlemin hakkaniyet kurallarına ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesi ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.
 
Bu karar ile “Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerinin de il özel idaresi personeli gibi değerlendirileceği, İl Özel İdaresi personeline sağlanan haklardan AFAD İl Müdürlüğü personellerinin de faydalanması gerektiği, kaynağın Maliye Bakanlığının İçişleri Bakanlığına gönderdiği 19.069.2012 tarih ve 10023 sayılı yazı ile İl Özel İdaresi bütçelerinden karşılanacağı yönündeki görüşleri de dikkate alındığından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli açısından telafisi güç veya imkansız zararlara neden olabileceğinden, hukuka aykırılığı açık olan ve dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, 27.12.2012 tarihinde karar verilmiştir.” 
 
 
30'a yakın ilde açmış olduğumuz dava bu mahkeme kararı neticesinde bir yıldır mağdur edilen AFAD personeli çözüm  umut etmekte.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET