gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAZERETİ NEDENİYLE NÖBETE ZORLANAN PERSONELE YARGIDAN İZİN ÇIKTI

Memur-Sen İl Temsilcisi ve SağlıkSen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi, keyfi nöbet uygulamasına karşı yargı tarafından verilen karara ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

11 Aralık 2012 Salı 16:15

 Memur-Sen İl Temsilcisi ve SağlıkSen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi, keyfi nöbet uygulamasına karşı yargı tarafından verilen karara ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Saatçi, "Sendikamızın toplu görüşme kazanmanın ardından 2012/2 Başbakanlık Genelgesinde de yer alan kamu çalışanlarının söz konusu durumlarına ilişkin uygulama yapılmasının öngörülmesine rağmen, ilgili genelge ve düzenlemelere uymayan idarenin, keyfi uygulamasına karşı yargı "hukuka uygunluk bulunmadığı" cevabını verdi. Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan üyemiz Dursun Alaçam, babasının % 76 oranında özürlü ve bakıma muhtaç olduğu ve bakımından dolayı gece nöbetlerinden ve fazla mesailerden muaf tutulması talebiyle, kurumuna yaptığı başvurusu reddedilmişti. Konuyla ilgili sendikamız tarafından, babasının kendisine bakacak durumda bulunmadığı, Anayasal hükümlerle güvence altına alman haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle, Ankara 15. İş İdare Mahkemesinde açılan davada, durumun çalışan personel lehine yorumlanması gerektiği savunuldu. 30.10.2012 tarih ve 27478 Sayılı Resmi gazete'de yayımlanan 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinde kendi durumunda olan personele izin verilmesi gerektiğinin açık bir biçimde düzenlendiğinin belirtilmesi de açılan davanın dayanakları arasında sunuldu. Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan üyemiz Dursun Alaçam'ı temsilen açmış olduğu davada sendikamızı haklı bulan Ankara 15.İş İdare Mahkemesi, sözkonusu genelge hükümlerinin davalı idare için emredici nitelikte olduğunu, keyfi uygulamaya zemin oluşturmadığını ve genelge doğrultusunda karar alınması gerektiği belirtilerek, 'tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır' denildi." ifadelerini kullandı. Dava sonucuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Saatçi, şunları söyledi; "Sendikamız tarafından, bir yanlışlığın düzeltilmesi ve bir hakkın teslim edilmesi için üyemiz adına sendika genel merkezimiz tarafından açılan dava, bu tür kazanılmış hakların yok sayılarak, haksız ve keyfi uygulamaların karşısında adaletin yerini bulmasına güzel bir örnek olmuştur. Çalışanlarımızın haklarının görmezden gelindiği bu ve benzer uygulamaların düzeltilmesi için hukuki süreçleri yaşamak istemiyoruz. Çalışanlarımız, haklarını hukuki süreçlerle değil, yönetmelik ve düzenlemelere uygun şekilde alınacak karar ve yapılacak uygulamalarla Ahmet Saatçi almalıdır. Üyemiz Dursun Alaçam'ın şahsında sendika genel merkezi olarak açılan davanın söz konusu durumda olan tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra yapılacak uygulamalarda çalışanların yasal haklarının, keyfi uygulamalara kurban edilmemesini diliyorum" dedi.
ÇORUM HAKİMİYET

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET