gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MECBURİ HİZMETİN BAŞKA KAMU KURULUŞUNA DEVRİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI

Balıkesir Üniversitesinde araştırma görevlisi olan üniversiteden muvaffakat alarak Ege Üniversitesince ilan edilen doçentlik kadrosu atanmak için yurt içinde yapmış olduğu lisansüstü eğitiminden doğan mecburi hizmet yükümlülüğünün Ege Üniversitesine devredilmesi için talepte bulunmuştur. Talep Yüksek Öğretim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Bu ret kararına karşı açılan dava da Balıkesir İdare Mahkemesinin 16.09.2014 tarih ve 2014/209E sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

18 Ekim 2014 Cumartesi 16:14
MECBURİ HİZMETİN BAŞKA KAMU KURULUŞUNA DEVRİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI

MECBURİ HİZMETİN BAŞKA KAMU KURULUŞUNA DEVRİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI 

Balıkesir Üniversitesinde araştırma görevlisi olan üniversiteden muvaffakat alarak Ege Üniversitesince ilan edilen doçentlik kadrosu atanmak için yurt içinde yapmış olduğu lisansüstü eğitiminden doğan mecburi hizmet yükümlülüğünün Ege Üniversitesine devredilmesi için talepte bulunmuştur. Talep Yüksek Öğretim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Bu ret kararına karşı açılan dava da Balıkesir İdare Mahkemesinin 16.09.2014 tarih ve 2014/209E sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

Anılan karar da “…kamuya ait bir üniversiteden yine kamuya ait bir başka üniversiteye üst bir akademik unvanla(yardımcı doçent olarak) atanmak istenen ve ihtiyaç durumunu en iyi bilecek Balıkesir Üniversitesince de nakli için muvafakat verilen davacının mecburi hizmetinin Ege Üniversitesine devredilmemesine ilişkin dava konusu işlemde sebep ve amaç yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilerek karar gerekçelendirilmiştir.
KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET