gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

NÖBET TUTMAYAN ÖĞRETMENE VERİLEN CEZAYA MAHKEMEDEN İPTAL KARARI

Milli Eğitim Bakanlığında okullarda, öğretmenler nöbet görevlerine karşı sendikaların eylem kararlarını uygulaması sonucu verilen disiplin cezaları İdare Mahkeme Kararlarıyla iptal ediliyor.

22 Mart 2015 Pazar 03:24
NÖBET TUTMAYAN ÖĞRETMENE VERİLEN CEZAYA MAHKEMEDEN İPTAL KARARI

Nöbet görevinin ücretlendirilmesi ve norma sayılması talebiyle yaklaşık 3 yıldır Eğitim İş  “Nöbet Tutmama Eylemi” gerçekleştirmekte. Nöbet görevini yerine getirmediği gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması açılarak “kınama” cezası verilen Sendika üyeleri adına açılan davada, Tekirdağ İdare Mahkemesi, sendikal faaliyette bulunmanın demokratik ve yasal bir hak olduğunu vurgulayarak, bu hakkın engellenmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti ve idarenin işlemini iptal etti.   

Mahkemenin karar metninde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü”nün düzenlendiği 11. maddesine atıfta bulunularak “Herkesin asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahip olduğu” vurgulandı.

Üyenin 3 Mart ve 6 Mart 2014 tarihleri arasında nöbet görevini yerine getirmemesinin, 657 sayılı Kanun’un 125/C-a bendinde yer alan “Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak” fiili kapsamında değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği kararda şu ifadelere yer verildi:

“Fiilin sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacıya 657 sayılı Kanunun 125/C-a maddesi uyarınca aylıktan kesme cezasının bir alt cezası uygulanarak ‘kınama’ cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.”

Eğitim-İş, nöbet görevinin yasal bir statüye sokulması, ücretlendirilmesi ve ek ders görevinden sayılarak norm kadro ile ilişkilendirilmesi için, yaklaşık üç yıldır mücadele sürdürüyor.


nöbet tutmama eylemine verilen ceza iptal edildi

eğitim iş nöbet tutmama eylemine verilen ceza iptal edildi

eğitim iş nöbet eylemine verilen ceza iptal edildi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET