gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

NORM FAZLASI BAŞKA YERE ATANAN ÖĞRETMENE MAHKEME AİLE BÜTÜNLÜĞÜ NEDENİYLE DUR DEDİ

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, norm kadro fazlası olduğundan bahisle ataması yapılan üyemizin, aile bütünlüğü dikkate alınmaksızın, eşinin görev yaptığı Eskişehir Merkez Odunpazarı İlçesi’ne çok uzak mesafede bulunan ve mutat vasıtalarla günlük ulaşım imkânı olmayan Sivrihisar İlçesi Elcik Köyü İlkokulu’na atanması işlemini hukuka aykırı buldu

14 Ocak 2013 Pazartesi 23:59

.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, kararında “…davacının eş durumu özrü kapsamında 2011 Aralık Özür Atamaları döneminde eşinin bulunduğu Eskişehir’e (Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine) atamasının gerçekleştirildiği, tesis edilen dava konusu 18.09.2012 günlü 14586 sayılı işlem ile de, davacının eşinin Eskişehir Merkez Odunpazarı İlçesi’nde görev yapması nedeniyle aile bütünlüğü dikkate alınmaksızın norm kadro fazlası olduğundan bahisle Sivrihisar İlçesi Elcik Köyü İlkokulu’na atandığı görülmektedir. Bu hale göre, norm kadro fazlası konumunda bulunduğu anlaşılan davacının ihtiyaç duyulan başka bir birime atamasının yapılması mümkün ise de, davacının Eskişehir’e atanma sebebi olan ‘eş durumu’ özrünün ortadan kalktığı yönünde bir iddianın da olmaması nedeniyle, yukarıda anılan hükümler uyarınca aile bütünlüğünün dikkate alınmaksızın eşinin görev yaptığı Eskişehir Merkez Odunpazarı İlçesi’ne çok uzak mesafede bulunan ve mutat vasıtalarla günlük ulaşım imkanının olmadığı anlaşılan Sivrihisar İlçesi Elcik Köyü İlkokulu’na atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, davacının atandığı yere günlük ulaşımın zor olması ve aile bütünlüğünün korunması gerekliliği dikkate alındığında, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı da tabiidir” ifadelerine yer vererek, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verdi.

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan üyesinin, sınıf öğretmeni olarak norm kadro fazlası olarak Sivrihisar İlçesi Elcik Köyü İlkokulu’na atanmasına ilişkin 18.09.2012 günlü 14586 sayılı işlemin; üyemizin 2011 Aralık ayında atamasının eş durumu kapsamında eşinin çalıştığı Odunpazarı İlçesi’ne yapıldığını, şimdi yapılan atama ile yeniden aile bütünlüğünün bozulduğunu, bunun Anayasa ve devlet memurları kanununa açıkça aykırı olduğunu, Sivrihisar İlçesi’nin Eskişehir’e 116 km mesafede olduğunu, günlük ulaşımın mümkün olmadığını, bu nedenlerle, yapılan atamanın hukuka aykırı olduğunu belirterek, atama işleminin iptali için Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. 

Karar Dosyası

 

K:EĞİTİMBİRSEN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET