gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖN İNCELEME YAPILAN KONUDA SONRAKİ ŞİKAYETLER İŞLEME ALINMAZ

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 5. maddesinde, izin vermeye yetkili merciin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini öğrendiğinde bir ön inceleme başlatacağı, ancak ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatın işleme konulmayacaktır.

04 Temmuz 2014 Cuma 03:31
ÖN İNCELEME YAPILAN KONUDA SONRAKİ ŞİKAYETLER İŞLEME ALINMAZ

Danıştay Büyük Gen.Kur. 2011/823 E.  ,  2011/1032 K. ile aynı eylem nedeniyle daha önce yapılan bir ön inceleme üzerine yetkili merci tarafından kararı verilmesi durumunda, bu eyleme ilişkin yeni yapılan şikayetin işleme konulamayacağına hükmetti. Kurul aynı eylem nedeniyle mükerrer soruşturma yapılamayacağı, bu nedenle şikayetin, anılan 5 inci madde kapsamında ön inceleme yapılmasını gerektirmediği anlaşıldığından, İçişleri Bakanının şikayetin işleme konulmaması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. 

Bu şekilde kamu personelinin sürekli soruşturma ve inceleme baskısı altında tutulması önlenmiş olmaktadır.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET