gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

REKTÖRLERE GÖREVLENDİRME SINIRI

Üniversitede şef olarak görev yapmakta olan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava karara bağlandı.

15 Şubat 2016 Pazartesi 09:26
REKTÖRLERE GÖREVLENDİRME SINIRI

Samsun 1. İdare Mahkemesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4 maddesiyle rektöre tanınan yetkinin; öğretim elemanlarının veya diğer personelin zorunlu ihtiyaç hallerinde ve belli sürelerle geçici olarak görevlendirilmelerini içeren yetki olarak düzenlendiği ve bir nakil maddesi olarak kullanılamayacağı açık olduğundan, davacının görevlendirildiği birimde hizmetine duyulan ihtiyacın somut ve nesnel gerekçeleri ortaya konulmaksızın ve kadrosu ile ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğuracak şekilde süresiz bir şekilde görevlendirilmesine yönelik olarak tesis edilen dava konusu işlemde anılan mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatiyle dava konusu işlemin yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, kararında “Rektöre verilen personelin görev yerlerini değiştirme yetkisinin süreklilik arz edecek şekilde kullanılabileceğinin kabul edilmesi halinde, belli usullerle bir kadroya atanmış kamu görevlisinin yasada gösterilen usule ve yetki kurallarına uyulmadan kadrosu ile hukuki ve fiili irtibatının kesilmesi ve belli usul ve yetki kurallarına uyularak atanabilecek bir kadroya bunlara uyulmadan atama yapılması sonucunu doğuracak olup, sözü edilen maddede öngörülen yetkinin yukarıda belirtilen amaçlarla ve hizmetin gerektirdiği süre ile sınırlı olduğunun ve bu yetkinin sürekli olarak görev yerini değiştirme şeklinde yorumlanamayacağının da kabulü zorunludur” ifadelerine yer verdi. 
k: Eğitim Bir Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET