gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞINDAKİ RESEN ATAMALARA DAVA YOLLARI VE GEREKÇELERİ

Av.Murat ALIMCI Sağlık Bakanlığındaki resen atamalara karşı dava yolunu ve gerekçelerini açıkladı.

30 Aralık 2012 Pazar 19:51

Sağlık Bakanlığında Kamu Hastaneler Birliğine geçiş süreci ile birlikte binlerce personelin resen ataması yapıldı. Hakkaybına uğradığını düşünen personel için dava süreci başlayacak.

Av.Murat ALIMCI Sağlık Bakanlığındaki resen atamalara karşı dava yolunu ve gerekçelerini açıkladı. Açıklamasında;
"Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmü gereği idarelere kamu görevlilerinin atanmaları konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, bu yetkinin kullanımı kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu, bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu, bu hükme aykırı usulsüz atamaları hukukun korumadığı belirtildi.

ALIMCI, kariyer ve liyakat ilkeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri olarak benimsendiği, kariyerin 657 Sayılı Kanun’un ifadesi ile yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânının sağlanması anlamına geldiği, kariyer ilkesi ile benimsenen temel prensibin meslekte ilerlemedeki olası olumsuzlukları önlediği, bu ilke sayesinde sağlık çalışanlarının bilgi, tecrübe ve yeteneği dışında meslekte ilerlemek yolunda herhangi bir haksızlıkla karşılaşmasının önüne geçileceği,mağduriyetlere sebep olacağı üzerindedurdu.

Mağdur olduğunu düşünen personelin hukuka aykırı olarak tesis edilen işlemin  öncelikle yürütmenin durdurulması ve devamında iptalinin istenilmesi gerektiğini belirten ALIMCI, dava açmadan önce re’sen atama işlemlerine bireysel olarak itiraz etmenin mümkün olduğunu, idarenin işleminin geri alınması için idareye müracaat edebilineceğini, bu durumda normalde Atamalarının ÇKYS sistemine düşmesi ile birlikte başlamış olan 60 günlük dava açma süresi, itiraz yolu ile idareye başvurulduğu an duracağı, idarenin 60 gün içerisinde cevap vermesi yahut cevap vermeyerek 60. gün zımnen reddetmesi ile ilk başta durmuş olan 60 günlük dava açma süresi tekrar işlemeye başlayacağı ifade etti.

www.kamudanhaberler.com (Murta ALIMCI http://www.facebook.com/)
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET