gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIKTA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL GEREKÇELERİ

Gerekçede, Anayasa ile güvence altına alınan hak ve hürriyetlerin KHK'lerle düzenlenmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle düzenlemelerin iptal edildiği belirtildi.

26 Haziran 2013 Çarşamba 11:15
SAĞLIKTA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL GEREKÇELERİ

Anayasa Mahkemesinin, 663 sayılı KHK'nın, doktorların meslekten men edilmesi yetkisini Sağlık Bakanlığına veren, sağlık personeline çalıştığı yerde ikamet mecburiyeti getiren, hastaların gizli bilgilerinin sağlık denetçilerine ibrazını zorunlu kılan ve Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına, bütün hastaların kişisel bilgileri ve aldıkları hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplama, işleme ve paylaşma yetkisi veren hükümlerinin iptaline ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazetede yayımlandı. 

Gerekçede, Anayasa ile güvence altına alınan hak ve hürriyetlerin KHK'lerle düzenlenmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle düzenlemelerin iptal edildiği belirtildi.

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2011/150, K: 2013/30 Sayılı Kararı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET