gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK'NIN SAĞLIK VERİ İSTEME ZORUNLULUĞU AYM'DE

SGK'YA, muayenehaneler ve tüm sağlık kuruluşlarında takip edilen hastaların kişisel bilgilerini isteme yetkisini veren kanun, Danıştay'a takıldı. AYM, ilgili maddenin iptali için Danıştay'ın yaptığı başvuruyu kabul etti.

24 Nisan 2014 Perşembe 18:47
SGK'NIN SAĞLIK VERİ İSTEME ZORUNLULUĞU AYM'DE

Danıştay, 5510 sayılı GSS Kanunu'nun "Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi" başlıklı 78. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu sonucuna ulaştı ve iptali istemiyle AYM'ye dava açtı. AYM de önceki gün, ilgili ilk incelemesini yaptı, davayı kabul edip esastan görüşmeye karar verdi. 

Damştay'ın 78. maddede iptalini istediği düzenlemeler şöyle: Kurum ile sözleşmesi olan, tüm sağlık hizmeti sunucuları, sağlık hizmeti sunduğu tüm kişilere ait sözleşme hükümlerinde yer verilen bilgileri, belirlenen yöntemlere ve süreye uygun biçimde elektronik ortamda veya yazılı olarak Kuruma göndermek zorundadır. Bu bilgiler gönderilmeksizin talep edilen sağlık hizmeti bedelleri, bilgiler gönderilinceye kadar ödenmez.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET