gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK MERKEZ MÜDÜRÜ ATAMALARINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüklerine yapılan atamalara Sosyal Güvenlik Şefleri Derneğince açılan davada Danıştay Yürütmenin Durdurulması kararı verildi.

03 Aralık 2013 Salı 05:53
SGK MERKEZ MÜDÜRÜ ATAMALARINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

SGK'da, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte değişiklik yapılarak Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü kadroları kapsam dışına alınmış, Bilahare de, Kurum Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış ve söz konusu kadrolar sınavsız hale getirilerek atamalar yapılmıştı.

İlk olarak Genel Yönetmelikte yapılan değişikliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Derneğin açtığı davada; Danıştay 5. Dairesince verilen 02/10/2012 tarihli ve 2012/3139 sayılı karar ile "2012/4736" esas nolu karara atıfta bulunularak "Yürütmenin Durdurulması" kararı verilmişti.

Yönetmeliğe yapılan değişikliğin ve atamaların iptali için açılan ikinci davada, 4/7/2013 tarihli ve Danıştay 2.Dairesinin E.No: 2012/8946 sayılı kararında;

“Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. Maddesinin 6352 sayılı Yasayla değişik 2. Fıkrasında öngörülen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3. maddesi ile değişik 7. Maddesi ve anılan kadrolara yapılan atamalar yönünden oybirliğiyle YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, Yönetmeliğin 2. Maddesi ile değişik 5. Maddesinin 2. Fıkrasının a/1 bendi yönünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ise oyçokluğu ile karar verilmesine yer olmadığına…” kararı verilmiştir.

Dernek: Genel yönetmelik aleyhine açtığımız ve kazandığımız davadan sonra, bu yeni kararla birlikte Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrolarına yapılan atamaların geri alınması gerektiğini ifade ediyor.


Danıştay kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız...KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET