gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK SAĞLIK BİLGİLERİNİ PAYLAŞAMAYACAK

SGK tarafından kişisel bilgilerin paylaşımını öngören 5510 sayılı Kanunun 78. maddesi 2/a ve b bendi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

27 Aralık 2014 Cumartesi 08:13
SGK SAĞLIK BİLGİLERİNİ PAYLAŞAMAYACAK

SGK SAĞLIK BİLGİLERİNİ PAYLAŞAMAYACAK 


SGK tarafından kişisel bilgilerin paylaşımını öngören 5510 sayılı Kanunun 78. maddesi 2/a ve b bendi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.  İptal Karar sonrası SGK sigortalıların kişisel bilgilerini paylaşamayacak.


ANAYASA MAHKEMESİ KARARINDA

Danıştay Onbeşinci Daire'nin talebi üzerine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 78. maddesinin;

2- İkinci fıkrasının;
 a- “Sağlık bilgilerinin ne şekilde korunacağı, ulusal güvenlik nedeniyle sağlık bilgisi paylaşıma açılmayacak kişilerin tespiti

ilgili bakanlıkların önerisi üzerine Bakanlıkça tespit edilir.” biçimindeki ikinci cümlesinin, 

b- 17.4.2008 günlü, 5754 sayılı Kanun’un 66. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendiyle eklenen “Bu kişi ve grupların sağlık bilgilerinin nasıl tutulacağı ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir.” biçimindeki son cümlesinin, iptallerine karar verilmesi istemi. Esas İtiraz 5510 sayılı Kanun’un 78. maddesinin; 

Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE karar verildi. 


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET