gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİDEN KADROYA GEÇEN ATAMALARDA GÖREV YOLLUĞU MAHKEME KARARI

Sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenin başka yere atanması nedeniyle sürekli görev yolluğunun kendisine ödenmesi için idareye yaptığı başvuru reddedilmiştir. Bu red işleminin iptali istemiyle açılan davada, Mardin İdare Mahkemesinin 2011/451 E., 2011/1874 K. Sayılı ve 23.09.2011 tarihli kararıyla işlem iptal edilmiştir.

14 Kasım 2011 Pazartesi 20:22
Sözleşmeliden Kadroya Geçen Atamalarda Görev Yolluğu Mahkeme Kararı

 Sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenin başka yere atanması nedeniyle  sürekli görev yolluğunun kendisine ödenmesi için idareye yaptığı başvuru reddedilmiştir. Bu red işleminin iptali istemiyle açılan davada, Mardin İdare Mahkemesinin 2011/451 E., 2011/1874 K. Sayılı ve 23.09.2011 tarihli kararıyla işlem iptal edilmiştir.

Kararın gerekçesinde; atama işlemi sonucunda görev yeri değişen kamu görevlisinin karşı karşıya kaldığı külfetin kamu hizmetinin yürütmesinden kaynaklanması nedeni ile bu külfetin kamuca karşılanması gerektiği, sözleşmeli statüde öğretmen olarak görev yapmakta iken yine öğretmen olarak memur kadrosuna atanan ve dolayısıyla yaptığı görevde herhangi bir değişiklik olmaksızın sadece tabi olduğu personel rejimi değişen davacının sürekli görev yolluğuna hak kazandığı belirtilmiştir.

Karar için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET