gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİDEN KADROYA GEÇEN ÖĞRETMENE YOLLUK KARARI

İdare Mahkemesi, sözleşmeli statüde öğretmen olarak görev yapmakta iken, yine öğretmen olarak memur kadrosuna atanan, dolayısıyla da yaptığı görevde herhangi bir değişiklik olmaksızın sadece tabi olduğu personel rejimi değişen davacıya sürekli görev yolluğunun ödenmesine hükmetti.

18 Mayıs 2011 Çarşamba 06:29
Sözleşmeliden Kadroya Geçen Öğretmene Yolluk Kararı

İdare Mahkemesi, sözleşmeli statüde öğretmen olarak görev yapmakta iken, yine öğretmen olarak memur kadrosuna atanan, dolayısıyla da yaptığı görevde herhangi bir değişiklik olmaksızın sadece tabi olduğu personel rejimi değişen davacıya sürekli görev yolluğunun ödenmesine hükmetti.
Eğitim-Bir-Sen Hukuk Bürosu’nun, Kastamonu-Tosya Mithat Boyner Ticaret Meslek Lisesi’nde sözleşmeli olarak görev yaparken, Bartın-Merkez Hasankadı Çok Programlı Lisesi’ne kadrolu öğretmen olarak atanan Eğitim-Bir-Sen Üyesi Baki Şişman için açtığı yolluk davası sonuçlandı.

Zonguldak İdare Mahkemesi, söz konusu atama işlemi nedeniyle Baki Şişman’a sürekli görev yolluğu ödenmesi gerektiği, düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olmasının bireysel işlemin iptaline engel teşkil etmeyeceği, sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin günün koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ve sürekli görev yolluğunun yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebiyle açılan davada, işlemin iptaline oybirliğiyle karar verdi.

Mahkeme, 2011/ 395 Esas ve 2011/598 karar sayılı iptal kararında, “… Sözleşmeli statüde öğretmen olarak görev yapmakta iken, yine öğretmen olarak memur kadrosuna atanan ve dolayısıyla da yaptığı görevde herhangi bir değişiklik olmaksızın sadece tabi olduğu personel rejimi değişen davacının, tarafına sürekli görev yolluğu ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun 6245 sayılı Kanun’un 9/1-(b) maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, kamu hizmetinin yürütülmesi noktasındaki sorumluluk bakımından aralarında farklılık olmayan memur ve sözleşmeli statülü kamu görevlileri arasında hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracak şekilde 6245 sayılı Kanun’un 9/1-(b) maddesi kapsamında değerlendirme yapılıp davacının ilk defa memuriyet kadrosuna atandığından ve bu durumda olan memurlara yolluk ödenmeyeceğinden bahisle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” ifadelerine yer verdi.

Sözleşmeli statüde görev yaparken, öğretmen olarak memur kadrosuna atananlara yolluk verilmesi gerektiğine ilişkin bu karar, aynı durumda olanlara emsal teşkil etmesi bakımından olumlu bir karar olsa da, bu konuda açılan davalarda mahkemeler farklı farklı kararlar verebilmektedir. Dava açacak olan üyelerimizin bu hususu gözönünde bulundurmaları gerekmektedir.

Mahkeme Kararı için upload/yolluk mahkeme kararı.pdf tıklayınız.

Eğitim-Bir-Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET