gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARAF DİSİPLİN AMİRİ CEZASINA İPTAL

İdare mahkemesi, olayda taraf olan disiplin amirinin disiplin cezası veremeyeceğine hükmetti. Ankara 5. İdare Mahkemesi, Eğitim-Bir-Sen’in, okul müdürüne makamında hakaret ettiği gerekçesiyle aylıktan kesme cezası verilen üyesi adına disiplin cezasının iptali istemiyle açtığı davayı karara bağlayarak, söz konusu işlemi iptal etti.

26 Ocak 2014 Pazar 23:50
TARAF DİSİPLİN AMİRİ CEZASINA İPTAL

İdare mahkemesi, olayda taraf olan disiplin amirinin disiplin cezası veremeyeceğine hükmetti. Ankara 5. İdare Mahkemesi, Eğitim-Bir-Sen’in, okul müdürüne makamında hakaret ettiği gerekçesiyle aylıktan kesme cezası verilen üyesi adına disiplin cezasının iptali istemiyle açtığı davayı karara bağlayarak, söz konusu işlemi iptal etti.
 

Müdür yardımcısı hakkında, okul müdürünün şikâyetiyle ileri sürülen isnatlar nedeniyle yürütülen soruşturmada, aynı zamanda disiplin amiri olan okul müdürünün şikâyetçi sıfatıyla ifadesinin de alınması suretiyle il milli eğitim denetmenince tanzim edilen rapordaki teklife istinaden okul müdürü tarafından verilen aylıktan kesme cezasının iptali istemiyle dava açılmıştı.
 

Olayın bizzat tarafı olan disiplin amiri tarafından tesis olunan dava konusu disiplin cezası işleminde hukuka uygunluk bulunmadığına dikkat çekilen mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:
 

“Her ne kadar mevzuatta 1/30 oranında aylıktan kesme cezasının disiplin amiri tarafından verileceği hükmü bulunmakta ise de, bu yetkinin en üst disiplin amiri tarafından da kullanılabileceği düzenlenmiş olup davacının disiplin amiri olan okul müdürünün soruşturmada şikâyetçi sıfatıyla ifadesinin alındığı, davacıya isnat edilen fiiller arasında okul müdürünün şahsına hakaret ettiği iddiasının da bulunduğu, bu nedenle okul müdürünün disiplin cezasına konu olayda taraf olduğu görüldüğünden, olayın bizzat tarafı olan disiplin amiri tarafından tesis olunan dava konusu disiplin cezası işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” 

Kararı Görüntülemek İçin Tıklayınız

 

K: Eğitim-Bir-Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET