gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARFİK KAZALRINDA BELEDİYE BAŞKANI VE FEN İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU

Trafik akışına uygun olmayan yükseklikte bulunan logar kapağına çarpan araç sürücüsünün ölümünden, belediye başkanı ve fen işleri müdürünün sorumlu olduğu hakkında.

19 Aralık 2010 Pazar 20:56
Tarfik Kazalrında Belediye Başkanı ve Fen İşleri Müdürünün Sorumluluğu

T.C.

D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas  No   : 2008/653
Karar No   : 2008/917
 
Özeti : Trafik akışına uygun olmayan yükseklikte bulunan logar kapağına çarpan araç sürücüsünün ölümünden, belediye başkanı ve fen işleri müdürünün sorumlu olduğu hakkında.
 
KARAR
            Hakkında Soruşturma 
            İzni İstenenler    :
            1- ... - Şanlıurfa İli, Akçakale Belediyesi Başkanı
            2- ... -    "           "                "       Fen İşleri Müdürü
            İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenlerin tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 4.3.2008 günlü, Kont.Bşk.2008/7093 sayılı kararı
            Karara İtiraz Eden        : Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı
            Soruşturulacak Eylem   : Trafik akışına uygun olmayan yükseklikte bulunan logar kapağına çarpan araç sürücüsü ...’ın ölümüne neden olmak.
            Eylem Tarihi      : ...
            İçişleri Bakanlığının 15.5.2008 günlü, 7055 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 4.3.2008 günlü, Kont.Bşk.2008/7093 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz,  Tetkik Hakimi Bihter Akdaş'ın açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;
 
            Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
            Dosyanın incelenmesinden, Akçakale İlçesi İ.H. Olcay Ünver Bulvarında ... isimli şahsın aşırı süratle kullandığı aracıyla, yoldan 10 cm. yüksek olduğu belirlenen logar kapağına çarpıp fren yaptıktan sonra aracın kontrolünü kaybederek yol orta refüjünü aşıp devrilmesi sonucunda hayatını kaybettiği, olaydan Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının haberdar olması üzerine Başsavcılıkça yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde hazırlanan raporun sonuç kısmında, sürücü ...’ın süratli araç kullanmasından dolayı sekizde üç oranında, olaya sebebiyet veren yol seviyesinden yüksekte olan logar kapağının yapımından ve bakımından sorumlu yetkili kuruluşun (Akçakale Belediye Başkanlığı) ise sekizde beş oranında kusurlu olduğu kanaatine varıldığının belirtildiği dikkate alındığında ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, itirazın kabulüyle, İçişleri Bakanının 4.3.2008 günlü Kont.Bşk.2008/7093 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyanın Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderilmesine 18.9.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET