gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TIP FAKÜLTELERİ PERFORMANSI İPTALİ İÇİN TTB DANIŞTAYA GİTTİ

Türk Tabipler Birliği (TTB), tıp fakültelerinde performansa dayalı ek ödemeyi düzenleyen yönetmeliklerin iptali için Danıştay'a dava açtı. Dava dilekçesinde öngörülen düzenlemenin doktorların eğitimini olumsuz etkilediği, üniversite sağlık merkezleri ile sağlık bakanlığı sağlık kuruluşları birleşmesi vurgulanıyor.

29 Nisan 2011 Cuma 06:49
Tıp Fakülteleri Performansı İptali İçin TTB Danıştaya Gitti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 534 tıp fakültesi öğretim elemanı  ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği; YÖK tarafından çıkarılan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"in tıp fakültelerinde görev yapan eğitim, araştırma, hizmet sunumunda görev alan öğretim elemanlarını, hekimleri, mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimini olumsuz etkilediğini belirterek Danıştay 8. Dairesi'nde dava açtı.
TTB, öğretim üyeleri ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği aynı zamanda, "Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in de iptalini istedi.
 Yönetmelik; nüfusu 850 binin altında olan illerde üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşları ile birleşmesini zorunlu tutuyor, ortak kullanım ve işbirliği yapmak zorunda olan yerlerin idari ve mali işleyişinde Sağlık Bakanlığı'nı yetkili kılıyor. Nüfusu 850 binin üzerinde olan illerde ise işbirliğine gitmek isteyen kuruluşlar yönünden işbirliği yapılacak alanlarda uygulamanın nasıl yapılacağını gösteren kuralları içeriyor.
Aydınlık

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET