gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı çizelgesinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık, Göğüs Hastalıkları uzmanlık, Nöroloji uzmanlık ana dalının eğitim süresini 4 yıl olarak belirleyen düzenlemenin ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun, tıpta uzmanlık dallarının rotasyonlarını ve bu rotasyonların sürelerini belirleyen düzenlemelerinde yürütmeyi durdurma kararları.

13 Ocak 2011 Perşembe 15:57
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine Yürütmeyi Durdurma

Danıştay Sekizinci Dairesinin 27.12.2010 tarihli, E:2010/7143 sayılı kararı ile; 18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı çizelgesinin 34. satırında yer alan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık ana dalının eğitim süresini 4 yıl olarak belirleyen düzenlemenin ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun, tıpta uzmanlık dallarının rotasyonlarını ve bu rotasyonların sürelerini belirleyen 21-22-23 Haziran 2010 gün ve 21/82 sayılı kararının "Ruh Sağlığı ve Hastalıkları" uzmanlık dalına ilişkin kısmının yürütülmesinin durdurulması hakkında.

Danıştay Sekizinci Dairesinin 27.12.2010 tarihli, E:2010/7144 sayılı kararı ile; 18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı çizelgesinin 18. satırında yer alan Göğüs Hastalıkları uzmanlık ana dalının eğitim süresini 4 yıl olarak belirleyen düzenlemenin ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun, tıpta uzmanlık dallarının rotasyonlarını ve bu rotasyonların sürelerini belirleyen 21-22-23 Haziran 2010 gün ve 21/82 sayılı kararının "Göğüs Hastalıkları" uzmanlık dalına  ilişkin  kısmının yürütmesinin durdurulması hakkında. 11.1.2011

Danıştay Sekizinci Dairesinin 27.12.2010 tarihli, E:2010/7171 sayılı kararı ile; 18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı çizelgesinin 28. satırında yer alan Nöroloji uzmanlık ana dalının eğitim süresini 4 yıl olarak belirleyen düzenlemenin ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun, tıpta uzmanlık dallarının rotasyonlarını ve bu rotasyonların sürelerini belirleyen 21-22-23 Haziran 2010 gün ve 21/82 sayılı kararının "Nöroloji" uzmanlık dalına ilişkin kısmının yürütülmesinin durdurulması hakkında.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET