gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA KANUNDA TAPU PERSONELİ RÜCU İSTEM AYRINTILARI

Tapu dairesinde çalışan memurların, yaptıkları hatalı bir işlemden dolayı alacağı para cezalarının çocukları ve torunlarına kadar yansıması sonucunu doğuran düzenlemede zaman aşımı süresi öngörülen madde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

18 Ağustos 2014 Pazartesi 11:43
TORBA KANUNDA TAPU PERSONELİ RÜCU İSTEM AYRINTILARI

TORBA KANUNDA TAPU PERSONELİ RÜCU İSTEM AYRINTILARI

Tapu dairesinde çalışan memurların, yaptıkları hatalı bir işlemden dolayı alacağı para cezalarının çocukları ve torunlarına kadar yansıması sonucunu doğuran düzenlemede zaman aşımı süresi öngörülen madde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Mağduriyetlere yolaçan düzenleme, tapu görevlilerinin sorumluluğunu 10 yılla sınırlandırmakta, ölüm halinde sorumluluk kalkmaktadır.

Torba Kanunun Meclisin tatile girmesi üzerine kanunlaşması gecikecektir. Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine tapu personeli rücu itemlerinde rahatlık yaşayacaktır.

 
TORBA KANUN DA GEÇEN MADDE
 
MADDE 87- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"Rücu istemi
EK MADDE 2- Tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili olarak, Devletin kusursuz sorumluluğu sebebiyle yapılan ödemeler dolayısıyla, ihmali bulunan personel aleyhine başlatılacak rücu istemleri, ödeme tarihinden itibaren iki yıl, her halde zarara yol açan işlemin gerçekleştirildiği tarihten itibaren on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ağır kusura dayalı sorumluluğu bulunan personel için 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 73 üncü maddesi hükümleri saklıdır."
 
6098 SAYILI BORÇALAR KANUNU 73. MADDE
 
II. Rücu isteminde
MADDE 73- Rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu  kişinin öğrenildiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.
Tazminatın ödenmesi kendisinden istenilen kişi, durumu birlikte sorumlu olduğu kişilere bildirmek zorundadır. Aksi takdirde zamanaşımı, bu bildirimin dürüstlük kurallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye başlar.

K: Bayındır Memur-Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET