gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TRAFİK CEZASI OTOMOBİL MUAYENESİNE ENGEL DEĞİL

Samsun'da, otomobilinin fenni muayenesi "trafik para cezası" bulunduğu gerekçesiyle yapılmayan avukat Hanife Temiz, durumun düzeltilmemesi üzerine vergi dairesi aleyhine Samsun 2. İdare Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanarak, trafik para cezası ödenmemesine karşın aracının muayenesini yaptırdı.

21 Nisan 2013 Pazar 18:01

 

MAHKEMENİN KARAR METNİ

Samsun 2. İdare Mahkemesi'nin söz konusu davada verdiği karar şöyle:

"197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinin (d) bendinde, 'Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü taşıtların fenni muayenelerini yapmadan, uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, vergisinin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar. Vergi ödenmemiş veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci madde hükmüne göre taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, uçuşa elverişli belgesi verilemez' hükmü düzenleme altına alınmıştır.

Açıklanan kanun hükmünde, MTV ödemeden araçların fenni muayenelerinin yapılamayacağı düzenlenmişse de araca ait trafik para cezaları ödenmeden araçların fenni muayenelerinin yapılamayacağına yönelik kanunda herhangi bir hüküm bulunmadığından, davacının aracının fenni muayenesi için ilişik kesme belgesi verilmesi talebinin, aracına ait ödenmemiş trafik para cezası bulunduğu gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir.”

TRT HABER

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET