gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜİK'TE İDARİ İZİNDE 8 SAAT UYGULAMASINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Türkiye İstatistik Kurumu Personeli İzin Yönergesinin 26. maddesinde “idari izinler” başlığında düzenlenen “Zorunlu hallerde, kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür.” hükmünde yer alan “…İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür.” ibarelerine yürütmesi durduruldu.

01 Ekim 2014 Çarşamba 10:28
TÜİK'TE İDARİ İZİNDE 8 SAAT UYGULAMASINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

TÜİK'TE İDARİ İZİNDE 8 SAAT UYGULAMASINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının Personeli İzin Yönergesinin 26. maddesinde düzenlenen “idari izinler” başlığında “Zorunlu hallerde, kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür.” hükmünde  yer alan “…İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür.” ibarelerine yürütmesi durduruldu.

Türk Büro-Sen'in bu hükmün iptali için Danıştay nezdinde açmış olduğu davada Danıştay 5. Dairesi, anılan Yönergenin 26. Maddesinin “…İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür.” biçimindeki ikinci cümlesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay 5. Dairesinin 2014/2005 Esas sayılı kararında; Kanunda ve Bakanlar Kurulu Kararında, yıllık izinden düşülebilecek sürelerin tahdidi biçimde sayılmış olması karşısında, alt derece bir düzenleme olan Yönerge ile yıllık izinden düşülebilecek sürelerin genişletilerek saatlik (idari) iznin de bu sürelere eklenilmesine, normlar hiyerarşisi kuralı uyarınca hukuken imkân bulunmadığından, dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmediğine yer verilmiştir.

Bu kararla idari izinlerde 8 saat bulunlardan 1gün yıllık düşülmesi uygulaması kaldırılmış oldu. 

K:KAMUSEN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET