gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

UZMAN JANDARMALIK VE ERBAŞLIKTAN ASTSUBAYLIĞA GEÇİRİLMEDE SINAV İLAN TEBLİĞİ

Her yıl düzenli olarak yapılan ve uzun süre resmi internet site ortamında yayında kalan sınav şartları ile ilgili duyurunun, imza karşılığı tebliğ edilmemesi personele yeniden müracaat hakkı vermez.

09 Mart 2015 Pazartesi 05:51
UZMAN JANDARMALIK VE ERBAŞLIKTAN ASTSUBAYLIĞA GEÇİRİLMEDE SINAV İLAN TEBLİĞİ

Uzman erbaşlıktan muvazzaf subaylığa geçiş için açılan sınavın son müracaat tarihinin dolmasından sonra yeni sınav hakkı verilip verilemeyeceği noktasında açılan dava kararında; 

Davacı emrin kendisine tebliğ edilmemesi sebebiyle yeni sınav hakkı verilmesi gerektiğini belirtmesine rağmen, idare emrin Karanet ortamında yayınlanması sebebiyle tebligatın geçerli olduğunu belirtmekte,

Karanet ortamında yayımlanan duyuruda özetle; dördüncü hizmet yılını tamamlayan uzman erbaşların sekizinci hizmet yılını tamamlayacakları yıla kadar geçecek süre zarfında muvazzaf astsubaylığa geçiş için müracaat edebildiği, .... yılı uzman erbaşlıktan muvazzaf subaylığa geçiş sınıf ve kontenjanlarının sunulduğu, başvuruda bulunmak isteyen personelin bağlı bulunduğu birlik komutanlığı, karargah ve kurum amirliğine müracaat edeceği, kurumsal kullanıcı yetkilileri tarafından Karanet üzerinden bilgilerin doldurulması suretiyle ...... tarihine kadar yapılacağı, uzman erbaşların dış kaynaktan müracaat edenlerin kullanacağı internet sitesindeki adresi kullanmayacağı, başvurusu kabul edilen adayların dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf astsubay adayları ile birlikte yazılı sınav ve ikinci seçim sınavlarına alınacaklarının bildirildiği görüldüğü,

İlan kapsamından; uzman erbaşlıktan ve dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı için duyuru yapıldığı, dış kaynaktan ve uzman erbaşlardan müracaat edenlerin aynı sınava tabi tutulduğu, uzman erbaşların Karanet ortamından, dış kaynaktan müracaat edeceklerin internet ortamından müracaat etmeleri gerektiği anlaşıldığı,

Her yıl yapılan personel temini kapsamında duyuru yapılmıştır. Yapılan bu duyuru birel bir idari işlem olmayıp sınav esaslarının ve yapılacağı tarihin ilgililere ilan edildiği,

Her yıl yapılan ve personel alımı için şartları sağlayan personelin ilgili duyuruları takip ederek müracaatını yapması gerekir. İlgilenen personelin görebilmesi için Karanet ortamında bir ay süre ile yayında kalan bir duyurunun tebliğ edilmemesi ilgili personele yeniden müracaat hakkı vermez. Kanun ve yönetmelik hükümlerinde bu yönde bir düzenleme bulunmamakta olup yapılan işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle; Yasal dayanaktan yoksun DAVANIN REDDİNE karar verilmiştir.

Karardan da anlaşılacağı üzere her yıl düzenli olarak yapılan ve uzun süre resmi internet ortamında yayında kalan sınav şartları ile ilgili duyurunun, imza karşılığı tebliğ edilmemesi personele yeniden müracaat hakkı vermemektedir.

Karar Dairesi:AYİM.3.D
Karar Tarihi:06.10.2011
Karar No: E.2011/927
Karar No: K. 2011/2186

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET