gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VERİ HAZIRLAMA KADROSUNA SINAVSIZ ATAMAYA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Ankara 18. İdare Mahkemesi, Türk Enerji-Sen'in başvurusu üzerine, objektif kurallardan uzak, kariyer ve liyakat ilkelerini göz ardı eden, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği kadrolarına sınavsız yapılan naklen atamalara ilişkin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü işleminin yürürlüğünü durdurdu.

21 Kasım 2014 Cuma 16:33
VERİ HAZIRLAMA KADROSUNA SINAVSIZ ATAMAYA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

VERİ HAZIRLAMA KADROSUNA SINAVSIZ ATAMAYA YÜRÜTMEYİ DURDURMA


Ankara 18. İdare Mahkemesi, Türk Enerji-Sen'in başvurusu üzerine, objektif kurallardan uzak, kariyer ve liyakat ilkelerini göz ardı eden, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği kadrolarına sınavsız yapılan naklen atamalara ilişkin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü işleminin yürürlüğünü durdurdu.

Yürürlüğü durdurulan davalı idare işleminde; kariyer ve liyakat ilkesine aykırı olarak, başarı vs. kritere yer vermeksizin, sınavsız olarak veri hazırlama ve kontrol işletmenliği kadrolarına atama yapılmaktaydı.

Türk Enerji-Sen tarafından açılan davada; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün iptal davasına konu işlemi ile;  sübjektif değerlendirmelerine bağlı olarak,  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna doğrudan atamalar yapıldığı, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarının görevde yükselme sınavından sonra ihdas edilen kadrolar olduğu, bu yönüyle yeni ihdas edilen kadrolar için sınav yapılması ve sınav sonucuna göre atama yapılmasının şart olduğu gerekçesine yer vermiş, yürürlüğün durdurulmasına dair  Ankara 18. İdare Mahkemesi kararında ise; kamu personel hukukunun temelini kariyer ve liyakat ilkeleri oluşturmaktadır.

Bu ilkeler kamu hizmetine girişte ve girdikten sonra sınıflar arasında yükselme ve ilerlemede de geçerli olup, yükselme ve ilerleme imkanlarının tüm personele eşit şekilde sunulması da kamu kurumlarının yetki ve görevlerindendir. Dava konusu atama işlemlerinde yukarıda açıkça yer verilen kariyer ve liyakat ilkelerinin  yanı sıra davalı idarenin kendi yetki ve görevlerinin  sınırlarını belirleyen  yönetmeliğin  açık hükümlerine aykırılık bulunduğu görülmektedir….. Mevcut kadro sayısı dikkate alınarak yapılacak olan sınav başarı durumuna göre atama yapılması gerekirken, söz konusu veri hazırlama ve kontrol işletmenliği kadrolarına başvuruda bulunanlar için eşit yarışma koşullarının  ortadan kaldırılması sonucunu doğuracak şekilde atama yapılmasına yönelik işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesine  yer verilmiştir.


KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

K:KamuSen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET