gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGITAY'DA İŞYERİ DEVRİ ÖLÇÜTLERİ VE İŞÇİ ALACAKLARI

İşyeri devrine ilişkin Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin almış olduğu bir kararında(*), işyeri devrine ilişkin temel ölçütler, devrin feshe bağlı haklara etkisi açıklanmıştır.

03 Eylül 2016 Cumartesi 21:09
YARGITAY'DA İŞYERİ DEVRİ ÖLÇÜTLERİ VE İŞÇİ ALACAKLARI

İşyeri devrine ilişkin Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin almış olduğu bir kararında(*), işyeri devrine ilişkin temel ölçütler, devrin feshe bağlı haklara etkisi açıklanmıştır. Kararda;

I-İŞYERİ DEVRİNDE TEMEL ÖLÇÜTLER
İşyeri devrinin temel ölçütü, ekonomik birliğin kimliğinin korunmasıdır. Avrupa Adalet Divanı kararlarına göre, maddî ve maddî olmayan unsurların devredilip devredilmediği ve devir anındaki değeri, işgücünün devri, müşteri çevresinin devri, işyerinde devirden önce ve sonra yürütülen faaliyetlerin benzerlik derecesi, işyerinde faaliyete ara verilmişse bunun süresi, işyeri devrinin kriterleri arasında kabul edilmektedir.

Maddî ve maddî olmayan unsurların devri söz konusu olmaksızın da işgücünün önem taşıdığı sektörlerde ekonomik birliğin önemli unsurunu olan işçilerin devri de, işyeri devri olarak kabul edilmelidir.

Devirden sonra işyerindeki ekonomik birliğin kimliğini koruyup korumadığının saptanabilmesi için, yürütülen faaliyetin devirden sonra yeni işveren tarafından aynı veya özdeş biçimde sürdürülmesi ölçütü yanında, işyerinin taşınmaz ve taşınır malları ile maddî olmayan varlıkların, işyerinde çalışan işçilerin sayı ve uzmanlık bakımından çoğunluğunun, bunun yanı sıra müşteri çevresinin devredilip devredilmediği, devir öncesi ve sonrasındaki faaliyetler arasında benzerlik olup olmadığı, devir sebebiyle işyerinde faaliyet askıya alınmışsa askı süresi gibi koşullar da göz önünde tutulmalıdır.

4857 sayılı Yasanın 6 ncı maddesinde yazılı olan “hukukî işleme dayalı” ifadesi geniş şekilde değerlendirilmeli, yazılı, sözlü ve hatta zımnî bir anlaşma da yeterli görülmelidir.

II- DEVRİN FESHE BAĞLI HAKLARA ETKİSİ

Devamı için tıklayınız.

K: http://ercumentozturk.com/

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET