gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YEDEK SUBAY ÖĞRETMENLİK SÜRESİ ÖĞRETMENLİK KIDEMİNDEN SAYILACAK

Yedek subay öğretmenlikte geçen sürenin öğretmenlik kıdeminden sayılmasına ilişkin karar

25 Şubat 2011 Cuma 00:25
Yedek subay öğretmenlik süresi öğretmenlik kıdeminden sayılacak

Mahkeme, kariyer basamaklarında yedek subay öğretmenlikte geçen sürenin öğretmenlik kıdeminden sayılmasına karar verdi.
 
Üyemizin, Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen 2006/1226 Esas ve 2008/4602 Karar sayılı kararına bağlı olarak yedek subay öğretmen olarak geçirdiği hizmet süresinin dikkate alınarak, Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme (KBYD) başvurusunun değerlendirmeye alınması talebiyle 18/02/2010 tarihinde yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 17/03/2010 tarih ve 4324 sayılı Çanakkale Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) işlemi ile bu işleme bağlı olarak uzman öğretmen unvanı açısından değerlendirmeye alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline, uzman öğretmen unvanını elde etmekten kaynaklanacak mali haklarının söz konusu unvanı elde edenlerin yararlanmaya başladığı 15/12/2006 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tazminen ödenmesine karar verilmesi istemiyle Çanakkale İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
 
Davacının talebi üzerine Anayasa Mahkemesi kararında iptal edilen hükümlerin uygulanmaması ve yedek subay öğretmenlikte geçen sürelerin öğretmenlik kıdeminden sayılması suretiyle idareye başvuru tarihi itibariyle diğer şartlar yönünden değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken, değerlendirmeye ilişkin iş ve işlemlerin sona erdiği gerekçesiyle başvurunun reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmeden Çanakkale İdare Mahkemesi, dava konusu işlemi iptal etti.
 
Mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi: “…Bu durumda, yedek subay öğretmen olarak yapılan hizmetlerin öğretmenlik kıdeminden sayılması gerektiği yolundaki Danıştay 2. Dairesi’nin E:2006/1226, K:2008/4602 sayılı kararı ile Anayasa Mahkemesi’nce 5204 sayılı Kanun’la 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesine eklenen fıkralardan, kariyer basamaklarında yükselmede hizmetiçi eğitim ölçütünün değerlendirmeye alınmasının ve kontenjan getirilmesinin kararda belirtilen gerekçelerle iptal edildiği göz önünde bulundurulduğunda, eğitim puanının hesaplanmasında hizmetiçi eğitimin esas alınması ile kontenjan getirilmesinin yasal dayanağının kalmadığı anlaşıldığından, davacının talebi üzerine Anayasa Mahkemesi kararında iptal edilen hükümler uygulanmamak ve yedek subay öğretmenlikte geçen sürelerin öğretmenlik kıdeminden sayılmak suretiyle idareye başvuru tarihi itibariyle diğer şartlar yönünden değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken, değerlendirmeye ilişkin iş ve işlemlerin sona erdiği gerekçesiyle davacının başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır…”


Karara ulaşmak için upload/KARAR.pdf tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET