gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÜKSEK LİSANSLA TAYİN İÇİN UMUT DOĞDU

Yüksek lisans eğitimi kazanan sağlık personeli için tayin umudu doğdu.

26 Temmuz 2014 Cumartesi 03:51
YÜKSEK LİSANSLA TAYİN İÇİN UMUT DOĞDU

    Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklamada, Yüksek Lisans eğitimi gören sağlık çalışanının da tayin edilmesi gerektiğine  mahkemenin karar verdiği belirtildi.

    Samsun'da görev yapan bir hemşirenin yüksek lisans eğitimi nedeniyle Trabzon'a tayin talebinin idare tarafından reddedilmesi üzerine açılan davada Samsun 1. İdare Mahkemesinin sadece sağlıkla ilgili lisans eğitimi yapanlara bu hakkın verileceğine dair kararı verilmesi üzerine temyize gidilmiş, temyiz yeri Samsun Bölge İdare Mahkemesi Anayasanın 42. Maddesinde kimsenin, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağına, anayasal amacın gerçekleşmesi düşüncesinden hareket edilerek daha çok bireyin daha kolay şekilde yükseköğrenim görmesinin önünün açılması gerektiğine, idarelerin kişinin eğitimine devam edebilmesine olanak sağlamalarının kendilerine yüklenmiş Anayasal bir görev olduğu ifade edildi.

    Temyiz Mahkemesi ayrıca hemşirenin tayin edilmesinin kamu hizmetlerinde aksamaya neden olmasına imkan bulunmadığına da hükmetti. Böylece yerel mahkemenin kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

K:Türk Sağlık-Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET