Öncekiler Sonrakiler

5651 SAYILI KANUN VE KAMU KURUMLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5651 sayılı kanunun içerik sağlayıcı,yer sağlayıcı ve ticari olmayan internet toplu kullanım sağlayıcılara yüklediği yükümlülükler nelerdir..?

24 Şubat 2011 Perşembe 23:58
5651 Sayılı Kanun ve Kamu Kurumlarının Yükümlülükleri

5651 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KAMU KURUMLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5651 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı yönetmelikler incelendiğinde kamu kurumları; içerik sağlayıcının tanımında olduğu gibi internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten bir tüzel kişiliğe sahip oldukları ve  bir internet sayfaları olduğu için, ki günümüzde internet sayfası olmayan kamu kurumu hemen hemen hiç olmadığı için içerik sağlayıcı olmaktadır. 5651 sayılı kanunun tanımlar başlıklı 2. maddesinde “İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım çerçevesinden bakıldığın da kamu kurumları internet ortamı üzerinden gerek kurumla ilgili,gerek kişilerle ilgili bilgi sunmalarından dolayı içerik sağlayıcı oldukları kaanatine ulaşılır.

5651 sayılı kanunun tanımlar başlıklı 2. maddesinde “Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.Yer sağlayıcılığı açısından kamu kurumlarını değerlendirdiğimizde hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten tüzel kişilikleri olduğu için kamu kurumlarını yer sağlayıcı olarak değerlendirebiliriz.

5651 sayılı kanunun tanımlar başlıklı 2. maddesinde “Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Bu çerçevede bakıldığında internet toplu kullanım sağlayıcıların gerçek veya tüzel kişiler olabileceği anlaşılmaktadır. İnternet toplu kullanım sağlayıcılığı bakımından kamu kurumlarını değerlendirdiğimizde, kamu kurumları kendi çalışanlarına belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağladığından dolayı internet toplu kullanım sağlayıcı olarak da kabul edilmesi gerekir.

Bu çerçevede 5651 sayılı kanunun içerik sağlayıcı,yer sağlayıcı ve ticari olmayan internet toplu kullanım sağlayıcılara yüklediği yükümlülükler kamu kurumları içinde geçerlidir.

İçerik sağlayıcı olarak kamu kurumlarının yükümlülükleri, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmaları gerekmektedir.

İnternet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. Bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.

Yer sağlayıcı olarak kamu kurumlarının yükümlülükleri, kamu kurumları hizmet vermeye başlamadan önce Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek faaliyet belgesini almakla

o     yer sağlayıcılar tanıtıcı bilgilerini

Ø      unvanı ve sorumlu kişiler, vergi kimlik numarası veya ticaret sicil numarası, 

Ø      merkezinin bulunduğu yer,

Ø      Elektronik iletişim adresi ve telefon numarası,

Ø      Sunduğu hizmet bir merciin iznine veya denetimine tabi bir faaliyet çerçevesinde yapılıyor ise yetkili denetim merciine ilişkin bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla; trafik bilgisini ( kaynak IP, hedef IP ,bunların bağlatın tarih-saat bilgisinin, istenen sayfa adresi bilgisinin, işlem bilgisinin (GET, POST komut detayları) ve sonuç bilgisinin hash özetleri ile birlikte) altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini (hash) zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin etmekle; İnternet toplu kullanım sağlayıcı olarak kamu kurumlarının yükümlülükleri,

o     Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.

o     İç IP Dağıtım Loglarını (kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri) elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.

Ali Fırat ÖZDEMİR stratejikbout.com