gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AB TÜRKİYE'YE EKİM 2016’DA VİZEYİ KALDIRILABİLECEK Mİ?

TEPAV tarafından Dış Politika Çalışmaları kapsamında Nigün Arısan ERALP AB'nin Türkiye'ye vize kaldırıp kaldıramayacağı konusu değerlendiridi.

24 Aralık 2015 Perşembe 19:53
AB TÜRKİYE'YE EKİM 2016’DA VİZEYİ KALDIRILABİLECEK Mİ?

TEPAV tarafından yayınlanan raporda;

29 Kasım 2015’de Türkiye ile AB üye ülkeleri arasında gerçekleşen zirve toplantısından sonra Türkiye’de oluşan algı, Türkiye vatandaşlarına uygulanan vizelerin Ekim 2016’da kaldırılacağı yönünde oldu. Ancak zirvenin sonuç belgesine 8 bakıldığında vizelerin kaldırılmasının Türkiye’nin Haziran 2016’da geri kabul anlaşmasını (1 Ekim 2014’de yürürlüğe girmiştir) tamamen uygulamaya başlamasına ve tarafların 16 Aralık 2013 tarihinde üzerinde anlaştıkları “Vize Yol Haritası”nın koşullarını yerine getirmesine bağlı olduğu görülür. Yol Haritası koşullarının yerine getirilip getirilmediği konusunda kararı da Avrupa Komisyonu verecektir. Bu konudaki ilk raporunu Ekim 2014’de yayımlayan Komisyon, ikinci ve üçüncü raporlarını sırasıyla Mart 2016 ve Ekim 2016’da yayımlayacaktır. Ayrıca Türkiye’nin koşulları yerine getirdiğinin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasından sonra AB Bakanlar Konseyi’nin (nitelikli çoğunlukla) ve Avrupa Parlamentosu’nun (mutlak çoğunlukla) bu konuda karar alması zorunlu. Geri Kabul Anlaşması tam anlamıyla uygulanmaya başladığında Türkiye, kendi toprakları üzerinden yasa dışı yollarla kacak olarak AB’ye giden göçmenleri geri alma yükümlülüğü altına girmiş olacaktır. 


Yaklaşık 72 kriter içeren “Vize Yol Haritası” gereği yapılması gerekenler ise şu şekilde sınıflandırılabilir : 
- Dokümanların güvenliği (pasaportlar vize formları vb) - Göç yönetimi - Kamu düzeni ve güvenliği (Europol ile işbirliği, AB normlarına uygun bir kişisel verilerin korunması yasası, organize suçlarla mücadele, yolsuzlukla mücadele vb) 
- Dış ilişkiler ve temel haklar (Özellikle özgürlük ve güvenlik alanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
–AİHM- içtihat kararlarına uyum, adil yargılanma hakkı, ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü) Türkiye’nin özellikle sorun yaşadığı alanlar Komisyon raporlarında da belirtildiği gibi, temel haklar alanındadır. 
2014 yılında Türkiye AİHM kararlarını en fazla ihlal eden ülkeler arasında Rusya’dan sonra ikinci gelmiştir. İhlal edilen başlıca AİHM kararları yurttaşların özgürlük ve güvenlik haklarına,  7 ESI Newsletter, 14.12.2015 8 Meeting of heads of state or government with Turkey - EU-Turkey statement, 29/11/2015, European Council, Council of the EU, Türkiye 
- AB İlişkilerindeki Son Gelişmelere Sağduyu ve Bilgi ile Yaklaşmak www.tepav.org.tr 5 adil yargılanma hakkına ve ifade özgürlüğüne ilişkindir. Bu alanlar AB’nin 2015 yılı İlerleme Raporu’nda da Türkiye’nin gerileme gösterdiği alanlar olarak öne çıkmıştır. Umudumuz bu alanlarda Ekim 2016’ya kadar somut ve ciddi ilerleme sağlanması yönünde olduğu halde, bu beklenti çok gerçekçi gözükmemektedir. Ayrıca “Vize Yol Haritası” nda yer almasına rağmen Türkiye tarafından yerine getirilmesi çok zor görülen iki yükümlülük bulunmaktadır: - Türkiye, Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne dâhil ettiği, ülkesinin doğusundan gelecekleri mülteci olarak kabul etmeyeceğine ilişkin “coğrafi sınırlamayı” kaldırmak zorunda kalacak mı? 
- Türkiye, bölgesindeki ülkelere yönelik olarak başlattığı vizesiz seyahat uygulamalarını devam ettirebilecek mi? Her ne kadar Türkiye, üzerinde anlaşılan ortak “yol haritası” na karşın kendi hazırladığı “meşruhatlı yol haritası”nda bu zor koşulların tam üyelikle birlikte yerine getirileceğini belirtmiş olsa da AB yetkilileri, meşruhatlı yol haritasını tanımadıklarını, ortada bir tek yol haritası olduğunu belirtmektedirler. 

Bütün bu koşullar değerlendirildiğinde Türkiye vatandaşlarına vizelerin Ekim 2016’da kalkması zor görünmektedir. 

K:TEPAV

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET