gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ARİF TEMÜR: MÜFETTİŞLERİN SORUNLARI

Müfettişlerle ilgili bazı konularda düzenleme yapılması başta müfettişlerin meslek örgütü olan Devlet Denetim Elamanları(Denetde) olmak üzere müfettişlerin ortak talepleri içerisinde yer alıyor. Bu taleplerin başında müfettişlerin özlük hakları, fiili hizmet süresi zammı ve denetim hizmetleri sınıfı oluşturulması geliyor.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 03:13

 Bütün idari birimlerde; yönetimin başarısı için iyi işleyen etkin ve verimli çalışan, sorunlara çözüm arayan.önerilerde bulunan, çalışanlara rehberlik eden ve onları geleceğe yönelik motive eden bir denetim sistemine her zaman ihtiyaç vardır. Denetim sisteminin bir parçası olan müfettişlerin bu amaçları daha iyi yerine getirebilmesi şüphesiz ki herkesin beklentisidir.

Müfettişlerle ilgili bazı konularda düzenleme yapılması başta müfettişlerin meslek örgütü olan Devlet Denetim Elamanları(Denetde) olmak üzere müfettişlerin ortak talepleri içerisinde yer alıyor. Bu taleplerin başında müfettişlerin özlük hakları, fiili hizmet süresi zammı ve denetim hizmetleri sınıfı oluşturulması geliyor.

11.10.2011 tarihli ve 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eşit işe eşit ücret verilmesi amacıyla yapılan düzenlemede; denetim elemanları bakımından maddi anlamda kısmi iyileştirme yapılmıştır. Ancak bu düzenleme sonucun da müfettişler mali haklar açısından 666 sayılı Kararname öncesinde emsal alınan unvanlara göre mağdur edilmiştir. Örneğin kararname öncesinde bir müfettiş maaş yönünden genel müdür yardımcısı düzeyinde ikin kararname sonrası ise ücret ve tazminat göstergesi olarak bir çok Bakanlığın büyükşehir belediyesi bulunan illerde görev yapan il müdürlerinin altında III sayılı cetvelin 1 numaralı bölümünde gösterilmiştir. Büyük şehir belediyesi olan illerdeki Bakanlıkların il müdürlerinin ücret göstergesi 46.850, tazminat göstergesi 25.775 iken, müfettişlerden kadro derecesi bir olanların ücret göstergesi 46.450, tazminat göstergesi 25.560 olarak belirlenmiştir. Müfettişlerin sürekli seyahat etmeleri, teftiş sırasında ve sonrasında değişik risklerle karşı karşıya kalmaları, yaptıkları işlerin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Özellikle dış denetim yapan (iş müfettişi, vergi müfettişi, sosyal güvenlik müfettişi vb) müfettişlerin çalışma süreleri çoğu zaman 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen süreleri aşıyor. Müfettişlerin teftiş ettikleri yerlerin çalışma yer ve koşulları her zaman iyi olmayabiliyor. Hatta bir kısım müfettişler (iş müfettişleri gibi) görevleri gereği yer altında(maden ocaklarında) çalışıyor. Müfettişler, 5510 sayılı Kanunun 40.maddesinde fiili hizmet süresi zammı öngörülen bir çok iş/işyerlerini teftiş ediyor. Örneğin 5510 sayılı Kanuna göre, yer altında çalışanlar için fiili hizmet süresi zammı veriliyor. Ancak yer altında (maden ocakları vb) çalışan işçilerin çalışma koşullarını teftiş eden ve denetleyen iş müfettişlerine fiili hizmet süresi zammı verilmiyor. Müfettişlere, görevleri gereği çalışma riskleride gözönünde bulundurularak fiili hizmet süresi zammı verilmesinde fayda var. Bilindiği üzere müfettişler genel idare hizmetleri sınıfında yer alıyor. Müfettişler, mesleki açıdan kariyer, liyakat ve özel yetiştirme sistemine tabidir. Bu bağlamda bütün müfettişleri/denetçileri içine alacak "denetim hizmetleri sınıfı" oluşturulması gerekiyor. Denetim hizmetleri sınıfının oluşturulması, bu sınıf içerisinde yer alanalara yönelik yapılacak düzenlemelerde şüphesiz ki daha isabetli kararların verilmesine katkı sağlayacaktır.

ARİF TEMÜR GÜNEŞ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET