gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BU SENEDE Mİ KARA LİSTEDEYİZ

Bütün bu gelişmeler yaşanmasına rağmen, bu sene ILO Konferansı'na gitmeden, özellikle Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı Meclis'ten geçmez, süre uzar ve sonuç alınamazsa, geçen sene yaşananların aynısı tekrar yaşanır ve Türkiye kara listedeki yerini muhafaza eder. Bu nedenle yaklaşık bir aylık süre kalmışken, sosyal tarafların da konunun öneminin farkına vararak, tasarının kanunlaşması yolunda çaba sarf etmeleri gerek.

10 Mayıs 2012 Perşembe 10:21

 ILO Konferansı'nda tekrar "Kara Liste"ye mi gireceğiz?

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO (International Labour ÇALIŞMA Organisation), ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek gibi bir amaçla kurulan kuruluş.

ILO Konferansı'na üye ülkelerin hükümet-işçi ve işveren temsilcileri katılmakta ILO'nun merkezi Cenevre. Her yıl haziran ayında Uluslararası Çalışma Konferansı bu şehirde gerçekleşiyor. Bu konferansa her yıl üye ülkeler hükümet - işçi ve işveren temsilcileri ile katılmakta. Bu yıl da, her yıl olduğu gibi, hükümet-işçi ve işveren Birleşmiş Milletler üyeleri içinde yalnızca ILO üçlü bir yapıya sahip bulunmakta, işveren ve işçi temsilcileri bu konferansta hükümet temsilcileri ile eşit söz hakkına sahip.

Uluslararası asgari çalışma standartları ve ILO'nun genişletilmiş politikaları, her yıl toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı'nda belirlenmekte. Konferansta ayrıca, dünyada çalışanların durumu ve sosyal konulardaki sorunlar ile ilgili tartışmaların yapıldığı uluslararası forumlar yer almakta. Her üye ülkenin, iki hükümet temsilcisi, bir işveren ve bir işçi ile konferansa katılma hakkı var. Bu delegeler, bağımsız olarak söz almakta ve oy kullanmakta. 90 yılda 200'e yakın ILO sözleşmesi kabul edildi Uluslararası Çalışma Konferansı'nda sosyal politikanın çeşitli konularında bir veya birkaç tavsiye veya sözleşme kabul edilmekte. 90 yıllık bir dönemde kabul edilen sözleşmelerin sayısı 200'e yakın.

ILO sözleşmeleri Türkiye için çok önemli. Niye önemli? Çünkü 1990 yılında Anayasamızda bir değişiklik oldu. Bu değişiklik uyarınca, kabul edilen ILO sözleşmeleri ile iç mevzuatımız arasında bir çelişki olursa h.kimler Anayasa gereği, ILO sözleşmelerinde yer aldığı şekliyle karar verecek, yani çelişen iç mevzuat hükümlerini (kanun, yönetmelik vb.) yok hükmünde sayacaklar. Bu nedenle ILO sözleşmeleri çok önemli. Ancak daha da önemli olanı bunların uygulanma şekli. işte bu nedenle her yıl toplanan Konferansın önemi büyük. Konferans esnasında toplanan ve sözleşmelerin uygulanmasını izleyen komisyona "aplikasyon komitesi" adı veriliyor. Aplikasyon Komitesi'nin kuruluş biçimi de ILO'nun üçlü yapılanmasına dayanmakta. Yıllık konferansların süresi genellikle 15 gün olduğundan izleme komitesindeki çalışmalarda bu süre içinde tamamlanmakta. Bu nedenle her yıl en fazla sıkıntı yaratan 20-25 ülke gündeme alınmakta.

2011 yılında "kara liste" de yer aldık

Geçen yıl toplanan konferans, Türkiye'yi sendikal hak ve özgürlükler ile uluslararası sözleşmelere uyumsuzluk bakımından en fazla sıkıntı çıkaran, Kamboçya, Burma, Kongo, Fiji, Zimbabwe, Özbekistan, Pakistan, Sri Lanka gibi, 25 ülke arasına koydu. Bir anlamda kara listeye aldı. Kara listenin ardından, aplikasyon komitesi raporunda, Türkiye hükümetinin, sendikalaşma hakkı ve örgütlenme özgürlüğü alanında atılacak bütün adımlarda hem sosyal taraflarla istişare halinde olması hem de bunların ILO'nun teknik gözetimi altında yapılmasını taahhüt etmesi kararlaştırıldı. Yani, Türkiye'nin ILO'nun periyodik incelemesi anlamına gelen "sürekli teknik yardım"! almayı taahhüt etmesi çağrısında bulunuldu. Kara listede yer almayı hak ettik mi? Bütün bu gelişmeler geçen sene yaşandı.

Her ne kadar ülkemiz kara liste içerisinde yer aldıysa da, gerçekten bu durumu hak etti mi? Bir genelleme yaparsak listede bulunan ülkelere göre çok daha özgürlükçü ve modern bir endüstri ilişkiler sistemimizin bulunduğu aşik.r. Ancak sendikalaşma oranımızın düşük olduğu, özellikle özel sektör işyerlerinde örgütlenmenin önünde engeller olduğu ink.r edilemez. Ayrıca toplu sözleşme için gerekli olan %10 işkolu barajı da günün şartlarına göre çok ağır.

Bu sene ne olacak?

Peki, aradan geçen bu bir yılda neler oldu?

Her şeyden önce Çalışma Bakanlığı ödevini yaptı. Kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkını ortaya koyan tasarı kanunlaştı, uygulamaya girdi, şu sıralar hükümetle kamu görevlileri arasında müzakereler sürdürülüyor. Diğer yandan Toplu iş ilişkileri Kanunu Tasarısı, Meclis'e gönderildi, çıkmayı bekliyor, iş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı ve Esnek Çalışma Modelleri Tasarıları da yine Meclis'te kanunlaşmayı bekliyor. Bütün bu gelişmeler yaşanmasına rağmen, bu sene ILO Konferansı'na gitmeden, özellikle Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı Meclis'ten geçmez, süre uzar ve sonuç alınamazsa, geçen sene yaşananların aynısı tekrar yaşanır ve Türkiye kara listedeki yerini muhafaza eder. Bu nedenle yaklaşık bir aylık süre kalmışken, sosyal tarafların da konunun öneminin farkına vararak, tasarının kanunlaşması yolunda çaba sarf etmeleri gerek.
CEM KILIÇ, DÜNYA 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET