gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ENGELLİLERİ HATIRLAMAK

Tüm yapılanlara rağmen engellilere yapılan yeterli mi?

03 Aralık 2013 Salı 07:02
ENGELLİLERİ HATIRLAMAK

Takip edenler biliyor. Son dönemde engellilere mevzuatta ve uygulamada çok şey yapıldı. Eğitimden sağlığa, sosyal ödemeden belediye hizmetlerine kadar...

Ama yapılanlar yeterli mi? Elbette hayır.

Tablo vahim.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çok yerinde engellilere yönelik "Özveri" isminde bir istatistik çalışması var. Buna göre Ülkemizde;

Süreğen Hastalıklar 947.648, Dil ve Konuşma 46.045, Zihinsel 547.011, İşitme 189.412, Ortopedik 389.761, Ruhsal ve Duygusal 205.649

Görme 259.397 olmak üzere TOPLAMDA 1.776.421 kişi engelli görünüyor.

Bunlardan resmi ve özel bakım evlerinde 25 binine hizmet sunabilecek kapasitedeyiz ki, bu sayının ekser kısmı yaşlılar tarafından kullanılmaktadır.


4857 sayılı İş Kanunu’na göre; Elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde işveren çalıştırmakla yükümlü. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır.


Bu kapsamda 83.824 işçi, 32 bin memur istihdam edilirken, halen 27 bin açık kontenjan doldurulamıyor. Özellikle burada engelli memur alımına yönelik 2013 yılında yapılan sınavların başarılı olduğunu söylememiz lazım. Sınavla 11.180 engelli memur yerleşti.

 

Eğitim çağındakilere baktığımızda 220.649 öğrencimiz engelli. Öğrenciler özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma sınıflarında

öğrenim görmekteler. Taşımalı Eğitim Projesi kapsamında okullara taşınan öğrencilerin sayısı ise 46 bin.

 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören 262.522 öğrenciye, 2013 yılında Ağustos ayına kadar 981.586.231 TL ödeme yapılmış. Engelli sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî % 20 oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanmaktadır.


Ülkemizde önemli miktarlarda engellilere sosyal yardım yapılmaktadır. 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a göre; uyarınca kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve ilgili Kanuna göre belirlenen muhtaçlık sınırının altında geliri olan % 40 ve üzerinde engel oranına sahip 18 yaşın üstündeki engelli bireylere ya da 18 yaşın altında % 40 ve üzerinde engel oranına sahip engelli yakını olanlara maaş bağlanmaktadır. Bu kapsamda yaklaşık 520 bin kişiye gelir bağlanmıştır.


Belediye ulaşım hizmetlerinde ve yaya yolu yapımında engellilere uygun alt yapı çalışmaları yürütse de Ülke geneline yayılabilmiş değil. Hala yapılarımız, bulunduğumuz binalarda büyük eksiklikler var.

 

Genel tabloya baktığımızda engellilerimize sağlanan istihdam, sağlık, eğitim, belediye hizmetleri çeşitliliği bulunmakla birlikte yeterli ölçülerde ve etkin verilememektedir. Hal böyle olmakla birlikte hızlı bir iyileşme yaşanmaktadır. Her şeyden önce toplumsal bilinç artmaktadır.


Ertan KOÇ, Pelesenk, kamudanhaberler.com


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET