gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İDARE HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİSİNE RÜCU

Bu çalısmada, öncelikli olarak rücunun dayanağı olan kisisel kusur kavramı ele alınıp, daha sonra rücunun Fransız ve Türk hukukunda gösterdiği gelisim incelenecektir. Hukukumuzda rücu ile ilgili olarak Anayasa, DMK ve Đdari Yargılama Usul Kanununda yer alan hükümler tek tek açıklanarak, aralarında ki benzerlik, farklılık ve çeliskiler belirtilecektir. Rücunun farklı kanunlarda ve birden çok hükümle düzenlenmis olması sebebiyle doktrin ve yargı kararlarında tartısmalı olan hususlardan baslıca, rücunun takdir yetkisinde olup olmadığı, rücu konusunda uygulanacak hüküm, görevli yargı yeri, rücu için aranan kusurun ağırlığı farklı baslıklar altında ayrıntılı olarak incelenecektir. Son olarak rücu usulü ve tartısmalar belirtilerek çalısma tamamlanacaktır.

26 Ekim 2011 Çarşamba 21:54

 Bu çalısmada, öncelikli olarak rücunun dayanağı olan kisisel kusur kavramı ele alınıp, daha sonra rücunun Fransız ve Türk hukukunda gösterdiği gelisim incelenecektir. Hukukumuzda rücu ile ilgili olarak Anayasa, DMK ve İdari Yargılama Usul Kanununda yer alan hükümler tek

tek açıklanarak, aralarında ki benzerlik, farklılık ve çeliskiler belirtilecektir.
Rücunun farklı kanunlarda ve birden çok hükümle düzenlenmis olması
sebebiyle doktrin ve yargı kararlarında tartısmalı olan hususlardan baslıca,
rücunun takdir yetkisinde olup olmadığı, rücu konusunda uygulanacak hüküm, görevli yargı yeri, rücu için aranan kusurun ağırlığı farklı baslıklar altında ayrıntılı olarak incelenecektir. Son olarak rücu usulü ve tartısmalar belirtilerek çalısma tamamlanacaktır.

Tuğba TURGUT

İdare Hukukunda Kamu Görevlisine Rücu
A
dalet Dergisi 39. sayı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET