gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL BÖLÜMÜ HACİZ SORUMLULUĞU

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik UzmanıŞule KÖKÇÜ tarafından insan kaynakları ve personelde çalışanların hacze ilişkin görevlerinde sorumluluklarına ilişkin yazı...

02 Mayıs 2012 Çarşamba 11:12

 İNSAN KAYNAKLARINDA BİRLİK 

Beni dışarıdan yargılayanlara söyleyecek sözüm yok, Zaten dışarıda kalmaları onlara yetiyor. - Mark Twain -

Bu söz üzerine insan düşünceler deryasına dalıyor, uzun bir süre çıkamıyor. Gerçektende insanları sürekli yargılıyoruz, dışarıdan yargılamak kolay. Yargılayan kişilerin dışarıda kalmaları onlar için aslında bir ders, tabi anlarlarsa.

En çok yargılanan insan kaynakları yöneticileri içinde gerçekten zor yürüyor işler. Bu departmanların önemi halen tam olarak anlaşılamadı, taşıdıkları yükün bazen kendileri bile farkında olamıyorlar. Dışarıdan bakıldığında ise sürekli ne iş yapıyorlar denen, ancak her olayda mutlak sonucu ile faturası kesilen departman olmaktan henüz tam kurtulamadı insan kaynakları.

Ancak mutluluk veren gelişmeleri de yaşamıyor değiliz. Özellikle son zamanlarda sık sık bir araya geldiğimiz işletmelerin yöneticileri insan kaynakları departmanlarının stratejik olarak daha önemli konuma gelmesini istediklerini dile getiriyorlar, değişim rüzgârlarının esintisi hissediliyor. Ne güzel gelişmeler, insan kaynakları çalışanları, yöneticileri ve gönül verenleri adına.

Burada insan kaynakları ile ilgilenen tüm gönüldaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Kişi kendi değerini kendi belirler. Bu değişim rüzgarından faydalanabilmek, işletmelerde stratejik konuma yükselmek, bordo yapan, giriş çıkış yapan eleman gözüyle görülmekten kurtulmak için insan kaynakları çalışanları, yöneticilerine önemli görevler düşmektedir. Şu soruyu kendimize sormamız lazım; işletmelerin bel kemiği olan insan kaynakları yönetimine talip olabilmek için gerekli donanıma sahip miyiz? Yetkinliklerimizin ve eksikliklerimizin farkın damıyız? Yani bulunduğumuz mevzi ile ulaşmak istediğimiz menzil arasında ne kadar mesafe var? Gönlümüzden geçen görmek istediğimiz değer için yapabilirliğimizi ispatlaya biliyormuyuz ?

Mümin Sekman ; Hep bildiği şeyler arasında sıkışıp/sıkılıp kalmış, yeni şeyler öğrenmeden, yeni şeyler düşünmeden, rutin tekrarlar arasında, yeni şeyler hissetmeden yaşayanlar soğuk beyinlidir. Soğuk beyinliler 35'inde ölür, 70'inde gömülür! Der.

Soğuk beyinli olmaktan sıyrılmak lazım.. Peki bunun için ne yapmalıyız? Donanımlı insan kaynakları yöneticisi nasıl olunur? Bununla ilgili önerilerde bulunmak haddim değil, bilgi birikimimiz ile ancak umanda katre olabilirim. Ama şunu biliyorum ki, ufak bir adım atmak, karşılaşılan olaylar ve çözüm noktalarını paylaşmak bile meslekte birlik adına çok önemli.

Bir mum başka bir mumu yakmakla alevinden bir şey kaybetmez. Tam aksine yanan mumların alevi ile önümüz aydınlanır, aydınlık yüzümüz ile gücümüz artar.

Bu nedenle, özellikle bilgi paylaşımlarını sıkca yapmamız gerektiğine inanıyorum. Püf noktası başlıkları, zordur insan kaynakları yöneticisi olmak başlıklarını bunun için sık sık kullanıyorum. Ve hep dediğim şey, insan kaynakları yönetimi bir sanattır.. Bu sanat sadece mevzuatları okumakla kazanılamaz maalesef. 

Gelelim günün püf noktasına..

Fide üretimi yapan sayılı firmalardan ……. FİDE de insan kaynakları müdürü olarak çalışan Bay Hüseyin………………., işinin ehli, ilişkileri kuvvetli bir yöneticidir.

Firmada şoför olarak çalışan Bay Salih …… nın maddi sıkıntılardan dolayı maaşına 7 tane haciz gelmiş, insan kaynakları müdürü Hüseyin Bey tüm icra dairesi yazılarına yazı yazmış, 1. gelen icraya kesinti yaptığını bildirmiş, her ay düzenli icra takibini yapmaktadır. Yönetime de kanunlar gereği Hasan beye sürekli icra gelmesinden dolayı iş akdinin feshinin yapılabileceği teknik konusunu söylemiş, aynı zamanda 7 yıllık bir çalışanı zor anında kapı önüne koymanın etik olmayacağını, bu nedenle destek olmaları gerektiğini belirtmiştir. Yönetimde bunu anlayışla karşılamış, gerek maaş artışı, gerekse çalışanların aralarında başlattıkları yardımlaşma kampanyasına katkıda bulunmuşlardır. 

Tüm bunlara rağmen Salih Bey ailevi sıkıntılardan dolayı durumunu düzeltememiş, aradan geçen bir süre sonra Salih Bey in maaşına ……………….. 3. icra müdürlüğünden 8. haciz yazısı gelmiştir, İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin Bey de elemanlarına yazıyı vererek, diğer gelen 7 icra yazısına yazılan cevap gibi; …. nın maaşında ………………. Dosya no lu ….. icra dairesinin kesintisin yapıldığını, bitince diğer sıraya girenleri, en son gelen ödeme talebini işleme koyacaklarını “ yazılmasını ve iadeli taahhütlü gönderilmesini söylemiştir.

İŞVERENE, Bir ay sonra …………………. 3. icra müdürlüğünden TENKİT yazısı gelmiştir..

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu madde 357: “ İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alâkadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmayanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır.”Madde 367: “İcra veya iflâs dairelerinin borçlunun mevcuduna dair isteyeceği bütün malûmatı hakikî ve hükmî her şahıs derhal vermeğe ve talep halinde mevcudu bu dairelere teslime mecburdur”

Maddelerinden bahsedilmiştir. 

Fabrikanın Genel Müdürü Kemal Bey, İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin ……………….ten işlerin zamanında yapılmaması, bu nedenle işverenin itibar kaydına uğradığını söyleyerek yazılı savunmasını istemiştir. Hüseyin Bey, yazışmaları yaptığını, ihmal ve hatasının olmadığını, ispatlayıcı evraklarla birlikte genel müdürlüğe göndermiştir Bunun üzerine, Genel Müdür Kemal Bey, İnsan Kaynakları Müdürünün gönderdiği yazışma ve evrak eklerini şirket avukatına göndererek görüş istemiştir.. Şirket avukatından gelen sonuç çok şaşırtıcıdır. 

İnsan Kaynakları Müdürünün işçi Salih Beyin icra istemleri ile ilgili yaptığı işlemler doğru olmakla beraber, …….. 3. icra müdürlüğünden gelen yazının YETERLİ incelemesinin yapılmamasından dolayı, yapılan YANLIŞ yazışmadan dolayı TENKİT yazısı geldiği bildirilmiştir.

Peki, aynı konuyla ilgili 7 defa yazılan yazıyla ilgili olarak nasıl olunurda yanlışlık yapılabilirdi..

Peki nedir bu yanlış ?

PÜF NOKTASI…

Salih Beyin maaşına …………………..3. İcra Müdürlüğünden gelen yazı NAFAKA ile ilgili icra kesintisi olup, 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu kanuna göre;

NAFAKA; öncelikli alacaktır kanuni oran miktarında ilk ödeme bu dosyaya yapılmalı, hak edişinden artan kalırsa diğer alacaklılara ödeme yapılır.

Bunu kaç insan kaynakları yöneticisi biliyordur acaba? Ancak başından bu şekilde olay geçen veya kanunların farklı yorumlamasını yapan, araştırmacı insan kaynakları yöneticisi bilebilir.Bunu yaşayıp ta diğer insan kaynakları yöneticileri ile bilgi paylaşma zamanı bulan kişide azdır. 

Bu tür paylaşımlar arttıkça eminim ki, insan kaynakları yöneticilerinin stratejik değeri artacaktır.

Saygılarımla

Şule KÖKÇÜ
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET