gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞGÜCÜNÜ YİTİRDİĞİMİZ 23 MİLYON İNSANIMIZ VAR

2014 Nisan TÜİK İşgücü verileri açıklandı. 15 yaş üstünde işgücüne dahil olmayanların nedenlerine göre sayıları belirlendi. İşgücüne dahil olmayan 28 milyon kişinin olması istihdam ve işgücü bakımından düşündüren bir boyut sergilemektedir. İşgücüne dahil olmayanlardan abartılı 5 milyon eğitimde olanlar çıkarıldıktan sonra 23 milyon iş sorununu bir şekilde yaşıyor. Bunlara 2.5 milyon işsizi de ekleyebiliriz.

17 Temmuz 2014 Perşembe 00:04
İŞGÜCÜNÜ YİTİRDİĞİMİZ 23 MİLYON İNSANIMIZ VAR

 2014 Nisan TÜİK İşgücü verileri açıklandı. 15 yaş üstünde işgücüne dahil olmayanların nedenlerine göre sayıları belirlendi. İşgücüne dahil olmayan 28 milyon kişinin olması istihdam ve işgücü bakımından düşündüren bir boyut sergilemektedir. 


İşgücüne dahil olmayanlardan abartılı 5 milyon eğitimde olanlar çıkarıldıktan sonra 25 milyon iş sorununu bir şekilde yaşıyor. Bunlara 2.5 milyon işsizi de ekleyebiliriz.


Çalışmaya hazır olup iş aramayanların 2.3 milyona ek diğer Mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalışamaz halde olma gibi nedenlerle iş aramayıp ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten 1.7 milyon kişiye ulaşması çalışma kültürünün gelişmediğini göstermektedir.

 

Ülkemizde 581 bin kişi iş bulma ümidini yitirmiş olduğu anlaşılıyor. Bu alanda bulunan kişilerin sayıları azımsanmayacak boyutlardadır. 

 

Ev işleriyle uğraşan 11.3 milyon kadın ise işgücünün üzerinde çalışması gereken önemli bir konudur.

 

3.7 milyon emeklinin çalışabilir durumda olması ise emeklilik sistemini sorgulanması gereken tarafıdır.

 

İşin açıkçası nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan işgücüne dahil olmayan kesimine ilişkin sorunları çözmeden planlarda ifade edilen hedefleri yakalamak hayal olacaktır.

 

Halen yürütülen politikalar işsizliğe karşı olup, işgücüne dahil olmayanları içermemektedir. Diğer taraftan sosyal yardım politikaları da bu kesimi arttırıcı etki oluşturmaktadır. 

 

İşgücüne dahil olmayanların nedene göre dağılımı, Nisan 2014
[15+ yaş - age](Bin kişi - Thousand person)
 Toplam - TotalErkek - MaleKadın - Female
İşgücüne dahil olmama nedeni
Reason of not being in labour force
Sayı
Number
         %Sayı
Number
         %Sayı
Number
       %
İşgücüne dahil olmayan nüfus
Population not in labor force
28 022100,08 105100,019 918100,0
İş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar
Not seeking a job but available to start
2 3658,4 92311,41 4427,2
İş bulma ümidi olmayanlar
Discouraged
 5812,1 3334,1 2481,2
Diğer (1)
Other (1)   
1 7846,4 5907,31 1946,0
Mevsimlik çalışanlar
Seasonal worker
 760,3 170,2 590,3
Ev işleriyle meşgul
Household chores
11 31840,4..11 31856,8
Eğitim/öğretim
Education/Training
4 75517,02 36929,22 38712,0
Emekli
Retired
3 75713,42 96836,6 7894,0
Çalışamaz halde
Disabled, old or ill
3 87313,81 39117,22 48212,5
Diğer
Other
1 8786,7 4375,41 4417,2
TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması, Nisan 2014       
Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.      
(1)Diğer:Mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalışamaz halde olma gibi nedenlerle iş aramayıp ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerdir. 
. Uygulanamaz      

K:TÜİK 2014/Nisan İşgücü Anketi


Melih Karatay/Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET