gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE BAKANLIĞI, TORBA KANUN İÇİN, GENEL TEBLİĞ TASLAĞI HAZIRLADI

MALİYE Bakanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun uygulama esaslarını belirledi. Yapılandırma için 2 Mayıs 2011 mesai saati bitimine kadar mutlaka yazılı başvuru gerekecek, ilk taksit de 31 Mayıs 2011 akşamına kadar yatırılacak.

02 Mart 2011 Çarşamba 12:13
Maliye Bakanlığı, torba kanun için, Genel Tebliğ Taslağı hazırladı

Maliye Bakanlığı, yeniden yapılandırmanın ikincil mevzuatı kapsamında Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen kamu alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların ne şekilde yapılandırılacağı konusunda bir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan 142 sayfalık Tebliğ Taslağında, hangi kamu alacağının ne şekilde yapılandırılacağı, vatandaşların da hangi prodesürlere uyacağı örneklerle anlatılıyor.

Kapsama kimler giriyor

Taslağa göre, Kanun kapsamına Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile belediyelerin su ve kanalizasyon idareleri giriyor. Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Aralık/2010 olan ya da öncesine rastlayan dönemler için yapılandırmadan yararlanılırken, dönemin bitim tarihi Aralık/2010 ayına rastlamakla birlikte beyanname verme süresinin son günü Ocak/2011’e sarkanlar kapsam dışında bulunuyor. Bu çerçevede, 1-15 Aralık 2010 vergilendirme dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin ÖTV’de yapılandırma yapılabilecek. Ancak 16-31 Aralık vergilendirme döneminde bitim tarihi Aralık/2010 olmakla birlikte, beyanname verme süresi Ocak ayına uzadığından bu dönem, yeniden yapılandırmaya dahil olmayacak. Aynı şekilde 1-15 Aralık 2010 tarihleri arasında noterler tarafından tahsil edilen noter harçları kapsama girecek, 16-31 Aralık 2010 dönemi kapsam dışı kalacak.

Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetlerde de Kasım/2010 ve önceki dönemler yapılandırmadan yararlanacak, Aralık/2010 dönemi yapılandırmaya tabi olamayacak. Ücretlilerde vergi indirimi ve asgari geçim indiriminde de, 31 Aralık 2010 tarihi esas alınacak, borçların aylık ya da 3 aylık vergilendirme dönemlerine göre kapsama girip girmediği tespit edilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) ise yapılandırılan MTV’de fenni muayene yaptırılabilecek ancak satış için taksitlendirilen borcun tamamı ödenecek
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET