gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMASI GERÇEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığında drama dönen Şube Müdür Sınavı ve akabinde atamalar eğitim camiası ve kamuoyu tarafından izleniyor. Sizden gelen aşağıdaki yazının konuyu aydınlatacağı, mağduriyetleri ortaya koyması bakımından önemli görmekteyiz.

08 Şubat 2015 Pazar 15:00
MEB 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMASI GERÇEĞİ

Takipçilerimizden gelen yazıları paylaşmak, yayınlarımıza sizlerin değerli katkılarını katmak sitemizin misyonları arasındadır. Bu manada sizden gelen MEB 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMASI GERÇEĞİ başlıklı yazıyı paylaşmaktayız.

Milli Eğitim Bakanlığı29 Aralık 2013 tarihinde ÖSYM’ ye 40.000kişinin katıldığı yazılı sınav yapmıştır. Yazılı sınavı geçen 5900 kişi  10-28/02/2014 tarihleriarasında sözlü/mülakat sınava alınmıştır. Mülakatsınavını geçen 3600 kişi arasından atamalar 16.04.2014 tarihinde sadece sözlü/ mülakat puanı esas alınarak 1709 şube müdürü ataması yapılmıştır.

Ancak atamalar yapılmadan önce Sendikalar tarafından sadece sözlü sınavpuanı esas alınarak atama yapılması işlemi ve çeşitli maddelerin iptali içinilgili yönetmelikler Danıştay nezdinde davaya konu edilmiştir. Bu doğrultuda Danıştay 5. Dairesinin 2013/8367 E veDanıştay 2. Dairesinin 2013/10363 E sayılı yürütmeyi durdurma kararlarıverilmiştir. 

Her iki kararda da özetle, Şube Müdürlüğü atamalarıiçin; sadece sözlü sınavla atama yapılamayacağı, objektif olan yazılı sınavınındeğerlendirme dışı bırakılamayıp belirleyici olması gerektiğinden sözedilmiştir.

Ayrıca Ankara Bölgeidare Mahkemesi 1.kurul, Diyarbakır Bölge İdare mahkemesi, Ankara 7. İdare Mahkemesi,  Ankara 9. İdare Mahkemesi, Ankara 17.İdare Mahkemesi kararları gereği; sadece sözlü sınavla atama yapılamayacağı,objektif olan yazılı sınavının değerlendirme dışı bırakılamayıp belirleyiciolması gerektiği ve atamaların iptal edilerek aritmetik ortalamayla atamalarınyenilenmesi gerektiği belirtilmiştir.

 Sayın BakanımızınMeclis tutanaklarında yer alan” Bakanlığımızca taşra teşkilatında boş bulunanşube müdürü kadrolarına yapılan atamalara yönelik 284 dava açılmıştır; bunlardan 143'ü hakkında yürütmenindurdurulmasının reddi kararı verilmiş -yani Bakanlığın lehine karar- 3'ühakkında davanın reddi kararı verilmiş, 26'sı hakkında yürütmenin durdurulmasıkararı verilmiş, 24'ü hakkında iptal kararı verilmiş. Görüleceği üzere, açılan davaların 136'sı Bakanlığımızın lehine, 50'siBakanlığımızın aleyhinedir, açılan davalardan 88'i hakkında henüz bir kararverilmemiştir.”

Diyerek maç skoru gibi sayısal üstünlüğün bakanlık lehineolduğunu söylemektedir.

Oysakazandık lehimize dediği 136 davanın tamamının içeriğine bakarsak, bu davayıaçan kişilerin tamamının bakanlığın yapmış olduğu mülakatın (sözlünün)içeriğine açılan davalar olduğu ve kendi mülakatlarının ve tüm mülakatlarıntamamının iptalinin istendiği davalar olduğunu açıkça görürüz.

Danıştay da Mülakatların tamamının iptali için sendikalarcaaçılan davalarda verilmiş olumlu bir karar olmamasından dolayı, bakanlıkaleyhine idare mahkemelerine açılan kişinin mülakatının ve tüm mülakatlarıntamamının  iptali istekli 136 dava idaremahkemesinde bakanlık lehine gibi gözükse de,c Bölge idare mahkemelerineyapılan itirazlarda da bakanlık Kişisel Mülakat davalarını kaybetmektedir. Oysaki

Danıştay5. ve Danıştay 2. Daire, Ankara Bölge idare Mahkemesi1. Kurul,Diyarbakır Bölge İdare mahkemesi, Ankara 7.idare mahkemesi , Ankara9.idare mahkemesi, Ankara 17.idare mahkemesi kararlarındaTÜRK MİLLETİ ADINA

1709Şube Müdürlüğü atamaları için; sadece sözlü sınavla atama yapılamayacağı,objektif olan yazılı sınavının değerlendirme dışı bırakılamayıp belirleyiciolması gerektiğine ve Atamaların iptal edilerekAritmetik Ortalamayla atamaların yenilenmesi gerektiğine karar vermiştir.

Ama MEB Müsteşarı Danıştayın iptal kararının yönetmeliğin ilgili maddelerine geldiğiniatamaları iptal etmediğini söyleyerek yeni bir içtihat oluşturmak istemektedir.Tüm İdare hukukçuları tarafından iptal kararı verilen bir yönetmelikle yapılanatamaların hiç yapılmamış gibi hüküm ifa ettiği bilinirken müsteşar ölü doğmuşyok hükmündeki atamaları ısrarla savunmuştur.

MEB1709 şube müdürü ataması İlgili mahkeme kararları gereği iptal edilmesigerekirken;

Yazılısı 70Mülakatı( 90-97) arası  veAritmetik Ortalaması( 80-83,50) arası 41 kişi  ve Yazılısı(73,333-88,333) arası, Mülakatı (97,160 – 98,800) arası  11 kişi .

Toplam 52 Kişi için mi Atamalar İPTAL edilmiyor .

Yüce MeclisimizdenHukuksuz, Yargı kararlarını Baypas eden, Kişiye özgü tam 3 kez  kanun çıkarılmak isteniyor.

MEB1709 Şube müdürü ataması ,Başbakanlık çerçeve yönetmeliği ve MEB Görevdeyükselme Yönetmeliği gereği  Aritmetikortalamayla yapılırsa..

 Yazılısı 70 den yukarı ,mülakatı 90 dan aşağıolan ve Aritmetik Ortalaması (83,53 - 89,40) arası 140 kişi

Aritmetik ortalamaile yenilenecek olan atamalarda O güzelim yurdumun Büyük şehir il merkezlerinive Merkez ilçelerini bırakmak istemeyen 52 kişiyi yerlerinden edecekler.

Bunun için mi,Bütün bu inatlaşma, hukuk tanımamazlık ve Yüce Meclisimizi yargı kararlarınıbaypas ettirerek hukuksuz kanun çıkarttırma girişimi.

Sözlüsü (70,00-88,800)ve Aritmetik Ortalaması (72,83-89,40) arası 1602 atanan şube müdürü ve yazılısınavı geçen 5900 şube müdürü adayı Atamaların iptalini Bütün boş münhallerinaçılmasını Görevlendirme şube müdürlüğüne son verilmesini ve yeniden tercihalınarak atamaların Aritmetik ortalama ile yenilenmesini beklemektedir.

Milli EğitimBakanlığına personeliyle inatlaşmak değil, gönülleri almak ortak akıldabuluşmak yaraşır

SayınBaşbakanımızın dediği gibi “Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Hiçkimse hukuktan üstün değildir.

Sizleri Yaradana ve77.000.000 insanımızın vicdanlarına havale ediyoruz.

kamudanhaberler,08.02.2015

az kaldı

mine
16 Mayıs 2015 Cumartesi 12:06

Az kaldı seçime. Sana cevabımızı binlerce mağdur ve aileleri olarak sandıkta vereceğiz akp.

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

bende adalet istiyorum

MEHMET TEMMİZ
24 Şubat 2015 Salı 10:43

bu sıkıntının biran önce ortadan kalkması için bakanlık üzerine düşeni yapmalı biran önce aritmetik ortalamaya göre atamaları yenilemelidir.

2 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

tıklanma

rekor
20 Şubat 2015 Cuma 16:26

şube müdürlüğü haberleri tıklanma rekoru kırıyor ki siteler hergün şube müdürlüğü ile ilgili doğru/yanlış haber yayınlıyorlar.

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

hukuk

adalet
17 Şubat 2015 Salı 11:08

Sadece yazılı puana gore atama yapılmazsa AKP te oy yok.

3 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

adalet06@****mail.com

adalet
16 Şubat 2015 Pazartesi 10:11

Benim ve benim gibi binlerce insanın,hatta ailelerimizle birlikte milyonlarca insanın ortak derdi hakkımızın yenmesi. Benim hak ettiğim bir makamın sana peşkeş çekilmesi. Bunu anlamak senin için bile çok kadar zor olmasa gerek.

5 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET