gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

RADİKALİZMİN ANALİTİK YAPISI

11 Eylül sonrası ABD öncülüğünde gelişen terör algısı, Irak ve Suriye'de IŞID ile tüm dünyayada farklı bir boyut kazandı. Bu perspektiften teröre neden olan kaynaklar içinde en önemli görülen radikal eğilimler araştırılıyor

19 Aralık 2015 Cumartesi 02:12
RADİKALİZMİN ANALİTİK YAPISI

11 Eylül sonrası ABD öncülüğünde gelişen terör algısı, Irak ve Suriye'de yapılanan IŞID ile tüm dünyada farklı bir boyut kazandı. Şimdi bu perspektiften uzmanlar teröre neden olan kaynaklar içinde en önemli görülen radikal eğilimlere neden olan unsurlar araştırılıyor.

BİLDİK TANIMLAMALAR


Genel görüş bildik ifadelerle dolu. İşsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk radikal eğilimlerin temel nedeni olarak ileri sürülüyor. Gerekli reformların yapılamaması nedeniyle siyasi çalkantılarında radikalliğe yol açtığı belirtiliyor. Yönetimler terör saldırılarını önlemek amacıyla baskınlar düzenliyor, kuşkuluları tutukluyor, askeri tedbirleri artırıyor.Yönetimler saldırılara baskı yöntemleriyle karşılık vermeye çalışıyor. Genel ve yaygın kontrol, gözaltı, yurtdışı yasakları.


Radikalleşme 11-12 yaşlarında başlayabiliyor. Genç üyeler "terör operasyonlarının" yürütülmesi açısından daha az değerli ancak bu çocuklar ideolojiyi yaymak ve diğerlerini etkilemek için kullanılıyor.

Radikallerin çoğu dini saik ile davranmamakta. Sivil toplumunun radikallerin propagandasına karşı koyamamakta, gençlik merkezleri, kültürel faaliyetler ve boş zamanları değerlendirme imkânları sınırlı.

Birleşmiş Milletler terör örgütleri adına simsarlık yapanların topladıkları eleman başına komisyon aldıklarını ve terör örgütlerinin de yardımcılarının ailelerine sosyal ve mali yardımda bulunduğunu da saptamış.

Radikal taban internet üzerinden sosyal medyayı çok iyi kullanıyor. Örgütlere katılımların çoğu internet üzerinden yapılıyor.


Tüm bu değerlendirme ve tespitler önemli olmakla birlikte yetersiz; çözüm için radikalizmin analitik yapısının çözmek gerekiyor. Bunun için bağımsız uzmanların algı amacı gütmeden aşağıdaki konular üzerinde çalışmaları ve doğru bir sonuca ulaşmaları zorunlu.


1- Terör perspektifinden bakılan radikalleşme analizleri radikalleşmeyi tanımlama, anlama ve politika geliştirmede sınırlı kalmasına neden olmakta. Bu nedenle Suriye ve Irak dışındaki ülkelerde perspektif insan ve sosyal merkezli yeniden belirlenmelidir. 

2- Çalışmalarda kullanılan araçlarda, zaman ve coğrafi etki değerlemeleri üzerinde durulmalıdır.Özellikle soğuk savaş argümanları ile doğru bir sonuca gitmek mümkün değil.

3- Radikalleşmeyi psikolojik, sosyolojik, ekonomik, kültürel, etnik, dini, uluslararası ilişkiler yönünden ele alınması ve çok taraflı irdelenmelidir.


Radikalleşme halihazırda, algı aşamasında, ortadan kaldırılması için mücadele edilmesi gereken bir yapı ve ulusal devlet ve uluslararası kuruluşlara meydan okuma mesajı veren görünümde. Bu düşünceden yola çıkılarak radikalizmin teşhis aşamasında olup, tanı konulabilmesi için analitik yapısı çözümlenmesi, bundan sonra tedavi uygulanması gerekiyor. Bu şekilde gidildiği takdirde sorunu çözme bir yana daha tırmandırma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Zira ülke yönetimleri ve uluslararası kuruluşların radikalleşme varsayımları, işbirliğinden uzak kabul ve reddiye üzerine şekillenmekte, dolayısıyla geliştirici etki yerine pasifleştirici ve cesaret verici sonuçlar oluşturmaktadır.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET